video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,743

دانلود:

531

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بکارگیری تکنیک FMEA در عرصه شهرسازی به منظور پیشگیری و حل مشکلات فضاهای شهری مطالعه موردی بوستان دانشجو در تهران

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 146

چکیده

 فضاهای شهری به عنوان عرصه اصلی زندگی و فعالیت مردم, امروزه با مشکلات متعددی در قالب ابعاد کالبدی, مدیریتی, اجتماعی, فرهنگی و ... مواجه بوده که ناشی از بی توجهی به نیازهای اساسی اقشار گوناگون جامعه و استفاده کنندگان در برنامه ریزی و طراحی این فضاها می باشد.عدم توجه کافی به ویژگی های اساسی یک فضای شهری در حالت ایده آل, ظیر امنیت و آسایش, خوانایی و سرزندگی و ... از جانب برنامه ریزان شهری و لحاظ نکردن نظرات و خواسته های مردم در طراحی و ایجاد محیط های شهری, سبب گشته تا امروزه شاهد فضاهایی مشکل دار و آسیب پذیر و به دنبال آن نارضایتی از جانب استفاده کنندگان باشیم. هدف اصلی در این پژوهش, پس از بررسی فضاهای شهری, مسائل و مشکلات پیرامون آنها و تحلیل یک فضای شهری ایده آل, معرفی و اجرای روشی مناسب و کارآ است که از طریق آن بتوان به آسیب شناسی, تحلیل و شناسایی مشکلات موجود و احتمالی پیرامون فضاهای شهری پرداخته و در راستای حل مشکلات موجود و جلوگیری از وقوع مشکلات احتمالی در آینده, قبل از آنکه توسط شهروندان تجربه شود؛ اقدامات اصلاحی و پیشنهادهای سازنده ای ارائه نمود. تکنیک FMEA از جمله روش های مطرح در مدیریت ریسک و شناخته شده در عرصه صنعت است که اساس آن دستیابی به حد ایده آل کیفیت است. این روش بر شناسایی خطاها و پیشگیری از وقوع مشکلات احتمالی و نیز یافتن کم هزینه ترین راه حل ها و ارائه پیشنهاد سازنده در جهت حل مشکلات تاکید دارد. بکارگیری و اجرای این روش در عرصه شهرسازی از طریق تلفیق و کالیبره نمودن آن با مفاهیم مطرح در علم برنامه ریزی شهری, می تواند دستاورد نوینی پیرامون حل مشکلات و پیشگیری از وقوع آن در فضاهای شهری باشد. از طریق پیاده سازی تکنیک FMEA در بوستان دانشجو تهران برای شناسایی و حل مشکلات موجود در آن, پس از تطبیق و کالیبره نمودن این روش با مفاهیم شهرسازی, مسجل شد که می توان از این دستاورد در عرصه شهرسازی و در راستای آسیب شناسی, پیشگیری و حل مشکلات در فضاهای شهری بهره گیری نمود.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

داوودپور، زهره، و صبوری، فرزانه. (1391). بکارگیری تکنیک FMEA در عرصه شهرسازی به منظور پیشگیری و حل مشکلات فضاهای شهری مطالعه موردی بوستان دانشجو در تهران. پژوهش و برنامه ریزی شهری، 3(10)، 125-146. SID. https://sid.ir/paper/220171/fa

Vancouver: کپی

داوودپور زهره، صبوری فرزانه. بکارگیری تکنیک FMEA در عرصه شهرسازی به منظور پیشگیری و حل مشکلات فضاهای شهری مطالعه موردی بوستان دانشجو در تهران. پژوهش و برنامه ریزی شهری[Internet]. 1391؛3(10):125-146. Available from: https://sid.ir/paper/220171/fa

IEEE: کپی

زهره داوودپور، و فرزانه صبوری، “بکارگیری تکنیک FMEA در عرصه شهرسازی به منظور پیشگیری و حل مشکلات فضاهای شهری مطالعه موردی بوستان دانشجو در تهران،” پژوهش و برنامه ریزی شهری، vol. 3، no. 10، pp. 125–146، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/220171/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی