مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,392

دانلود:

289

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی تغییرات توسعه شهری شهرستان نوشهر با استفاده از مدل LUCIA

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 58

چکیده

 کاربری زمین به عنوان یکی از ابزارهای برنامه ریزی همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری و منطقه ای بوده است. این ابزار سعی در شناخت میانکنش پیچیده بین جامعه بشری و محیط زیست دارد تا از این طریق بتواند رابطه ای منطقی بین نیازهای توسعه ای بشر و معیارهای زیست محیطی برقرار کند. در این پژوهش سعی شده تا با استفاده از مدل کاربری LUCIA که مدلی تلفیقی از محرک های اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی است به دو سوال اساسی در مورد تغییر کاربری زمین که همانا «چگونگی تغییر» و «موقعیت تغییر» را هدف قرار می دهد, پاسخ دهد. با توجه به ساختار دو سطحی مدل, در سطح اول از متغیرهای زیست محیطی به عنوان سنجه ای جهت ظرفیت سنجی مناطق مختلف, در میزان تغییرپذیری استفاده می شود و در سطح دوم متغیرهای اقتصادی-اجتماعی را به عنوان محرک های اصلی تغییر کاربری بررسی می کند. روش تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و بر حسب روش شناختی از نوع تحقیقات تحلیل- توصیفی است. در جمع آوری و طبقه بندی داده ها و اطلاعات, از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است. چارچوب و روش تحلیل این پژوهش بر مبنای چارچوب مدل مفهومی مدل تغییر کاربری زمین LUCIA قرارگرفته و با استفاده از داده های موجود شهرستان نوشهر مدل اجرا و خروجی های آن برای توسعه شهری تحلیل شده است. نتایج خروجی این مدل پاسخ سوالات تحقیق را به خوبی بیان می کند و نشان می دهد که مناطق پیرامونی سکونتگاه ها به خصوص مناطق پر جمعیت و همین طور مناطق اطراف تاسیسات زیرساختی برای تغییر کاربری زمین به توسعه شهری مستعدترند؛ و در نهایت با توجه به شرایط زیست محیطی و اجتماعی- اقتصادی تنها 14 در صد از کل مساحت شهرستان دارای شرایط بسیار مناسب برای تغییر کاربری زمین به توسعه شهری تشخیص داده شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  داداش پور، هاشم، و زارعی، عبداله. (1391). پیش بینی تغییرات توسعه شهری شهرستان نوشهر با استفاده از مدل LUCIA. پژوهش و برنامه ریزی شهری، 3(11)، 37-58. SID. https://sid.ir/paper/220121/fa

  Vancouver: کپی

  داداش پور هاشم، زارعی عبداله. پیش بینی تغییرات توسعه شهری شهرستان نوشهر با استفاده از مدل LUCIA. پژوهش و برنامه ریزی شهری[Internet]. 1391؛3(11):37-58. Available from: https://sid.ir/paper/220121/fa

  IEEE: کپی

  هاشم داداش پور، و عبداله زارعی، “پیش بینی تغییرات توسعه شهری شهرستان نوشهر با استفاده از مدل LUCIA،” پژوهش و برنامه ریزی شهری، vol. 3، no. 11، pp. 37–58، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/220121/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی