مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,993

دانلود:

547

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدلسازی توسعه شهری با استفاده از اتوماسیون سلولی و الگوریتم ژنتیک (منطقه مورد مطالعه: شهر شیراز)

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 16

چکیده

 امروزه گسترش فیزیکی روزافزون و بدون برنامه ریزی شهرها, باعث کاهش کیفیت زندگی جوامع شهری و غیرشهری شده است. درک فرایند رشد شهری در برنامه ریزی و مدیریت شهری به منظور رسیدن به شهری پایدار بسیار مهم است. از طرف دیگر مدلسازی الگوهای فضایی شهری می تواند دید مناسبی در مورد اینکه چگونه شهرها تحت شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادی و محیطی توسعه می یابند, ایجاد کند. تاکنون تلاش های زیادی در زمینه مدلسازی توسعه شهری با استفاده از اتوماسیون سلولی صورت پذیرفته است اما برای ایجاد یک مدل قابل اطمینان و معتبر هنوز برخی مسائل بصورت حل نشده باقی مانده است. پیچیدگی در فرآیند توسعه شهری, تعداد متغیرهای زیاد و وجود قوانین مختلف باعث گردیده تا کالیبراسیون مدل اتوماسیون سلولی, یکی از مسائل چالش برانگیز در شبیه سازی گسترش شهری باشد. در این تحقیق تلاش بر این بوده که با تلفیق اتوماسیون سلولی و الگوریتم ژنتیک مدلی مناسب جهت مدلسازی فرایند رشد شهری ایجاد شده و کاربردی عملی از آن در پیش بینی فرایند توسعه شهری شیراز بین سال های 1990 و 2000 نشان داده شود. پارامترهای موثر در این فرایند تعداد همسایگی شهری, شیب زمین, فاصله تا راه های اصلی و مناطق غیر قابل توسعه می باشند که به هر کدام سهمی از ژن های کروموزوم اختصاص داده شده و نتایج بهینه از آن ها استخراج گشته و در نهایت از دقت کلی و شاخص کاپا برای ارزیابی مدل استفاده شده است. بدین ترتیب دقت کلی بدست آمده برابر با 0.91837 است که نشان دهنده این است که 91.837 درصد سلول ها درست شبیه سازی شده اند و مقدار شاخص کاپای نهایی 0.68406 بوده که نشان دهنده این است که نتایج شبیه سازی 68.406 درصد بهتر از زمانی است که شبیه سازی بطور تصادفی صورت پذیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  زارعی، رضا، و آل شیخ، علی اصغر. (1391). مدلسازی توسعه شهری با استفاده از اتوماسیون سلولی و الگوریتم ژنتیک (منطقه مورد مطالعه: شهر شیراز). پژوهش و برنامه ریزی شهری، 3(11)، 1-16. SID. https://sid.ir/paper/220116/fa

  Vancouver: کپی

  زارعی رضا، آل شیخ علی اصغر. مدلسازی توسعه شهری با استفاده از اتوماسیون سلولی و الگوریتم ژنتیک (منطقه مورد مطالعه: شهر شیراز). پژوهش و برنامه ریزی شهری[Internet]. 1391؛3(11):1-16. Available from: https://sid.ir/paper/220116/fa

  IEEE: کپی

  رضا زارعی، و علی اصغر آل شیخ، “مدلسازی توسعه شهری با استفاده از اتوماسیون سلولی و الگوریتم ژنتیک (منطقه مورد مطالعه: شهر شیراز)،” پژوهش و برنامه ریزی شهری، vol. 3، no. 11، pp. 1–16، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/220116/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی