video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

673

دانلود:

312

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پرمایه کردن گلبرگ زعفران از پروتئین در کشت بستر جامد

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 95

چکیده

 اسپرجیلوس نایجر یکی از ریزجاندارهایی است که برای تولید پروتئین تک یاخته به کار رفته است. این قارچ ریسه ای که توانایی تراوش انواع آنزیم را دارد می تواند بر سطح زیادی از سوبسترا رشد کند و از آن جا که مقدار زیادی پروتئین برون سلولی تولید می کند هم می توان بستر رشد آن را از پروتئین درون سلولی قارچ پرمایه کرد و هم می توان پروتئین ترشح شده را با حلال به سادگی بیرون کشید. راندمان رشد قارچ از آن جا که در حالت طبیعی بر روی جامدات پکتینی رشد می کند بر بستر جامد اغلب بیشتر از حالت مایع است. گلبرگ زعفران که در حال حاضر یکی از ضایعات کشاورزی است, می تواند به عنوان بستر کشت جامد مورد استفاده قرارگیرد. در این تحقیق با کشت بستر جامد اسپرجیلوس نایجر بر روی گلبرگ خشک شده زعفران در یک دوره 15 روزه, پروتئین آن با دو حلال متفاوت بیرون کشیده شده و به دو روش لری و بیوره سنجیده شد. بیشترین میزان پروتئین سنجیده شده به روش بیوره با حلال آب خالص 98.53 میلی گرم در هر یک گرم گلبرگ خشک آغازین و با حلال سود و بافر کربنات 167 میلی گرم در هر یک گرم گلبرگ خشک آغازین برآورد شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ابوالحسنی، امیر، حیدریان، سیدمحمد، و حسینی، سیدمحمد. (1394). پرمایه کردن گلبرگ زعفران از پروتئین در کشت بستر جامد. فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی)، 14(2)، 89-95. SID. https://sid.ir/paper/219888/fa

  Vancouver: کپی

  ابوالحسنی امیر، حیدریان سیدمحمد، حسینی سیدمحمد. پرمایه کردن گلبرگ زعفران از پروتئین در کشت بستر جامد. فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی)[Internet]. 1394؛14(2):89-95. Available from: https://sid.ir/paper/219888/fa

  IEEE: کپی

  امیر ابوالحسنی، سیدمحمد حیدریان، و سیدمحمد حسینی، “پرمایه کردن گلبرگ زعفران از پروتئین در کشت بستر جامد،” فن آوری زیستی در کشاورزی (پژوهش کشاورزی)، vol. 14، no. 2، pp. 89–95، 1394، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/219888/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی