مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آبزیان و شیلات | سال:1391 | دوره:3 | شماره:10 | صفحه شروع:35 | صفحه پایان:44

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

277

دانلود:

127

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شناسایی گونه های خیار های دریایی در اطراف جزیره لارک (خلیج فارس)

صفحات

 صفحه شروع 35 | صفحه پایان 44

چکیده

 به منظور شناسایی گونه های متعلق به رده خیارهای دریایی, در زیستگاه ها و مناطق مختلف جزیره لارک از تیر ماه 1390 تا آبان ماه 1390 بررسی های میدانی انجام شد. در مجموع با انجام عملیات غواصی SCUBA و از مکان هایی که امکان دسترسی به آنها فراهم بود, نمونه برداری و هر ترانسکت مورد پیمایش و بررسی کامل قرار گرفت و تمام نمونه های بارز برای هر گونه جمع آوری شدند. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه, شناسایی از طریق استخراج اسپیکول ها و با کمک کلیدهای شناسایی معتبر انجام شد, که در مجموع پنج گونه خیار دریایی (سه گونه متعلق به جنس Holothuria و دو گونه دیگر متعلق به جنس Stichopus) از مناطق زیر جزر و مدی اطراف جزیره لارک شناسایی گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID