مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,660

دانلود:

1,219

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مسوولیت کیفری منحرفین جنسی در نظام عدالت کیفری (قسمت اول)

صفحات

 صفحه شروع 121 | صفحه پایان 142

چکیده

 مقوله انحرافات جنسی, خاستگاه بروز آن ها و چگونگی مواجهه با آن ها از جمله موضوعاتی است که به ویژه در قرن معاصر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان جامعه شناس, روان شناس و جرم شناس قرار گرفته و پاسخ به این پرسش که اساسا در چه صورتی می توانیم یک رفتار جنسی را انحرافی بدانیم خود محل مناقشات فراوان میان متخصصان امر است. گذشته از این مسایل, توجه به چگونگی مسوولیت کیفری منحرفان جنسی که در راستای برآورده کردن اهداف جنسی خود مرتکب جرم می شوند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا دستاوردهای جدید علمی ثابت کرده اند که بسیاری از منحرفین جنسی به هنگام انجام رفتار انحرافی از اراده تام برخوردار نبوده و دارای اراده ای نسبی هستند. در واقع بسیاری از آن ها تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی مرتکب رفتار انحرافی مجرمانه می گردند و این مساله چگونگی برخورد کیفری با این گروه از مجرمان را از حساسیت بیشتری برخوردار می سازد. مخدوش بودن اراده - به عنوان زیربنای مسوولیت کیفری - در منحرفین جنسی, لزوم برخوردی متمایز از مرتکبین دارای اراده تام را ایجاب می نماید تا بدین وسیله علاوه بر اعمال رویکردهای اصلاحی و درمانی به منظور پیش گیری از تکرار جرم, هدفمندی و سودمندی چگونگی برخورد با منحرفین جنسی مورد لحاظ قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  شیروی، مهسا، و کیانی، مهرزاد. (1390). بررسی مسوولیت کیفری منحرفین جنسی در نظام عدالت کیفری (قسمت اول). تحقیقات حقوقی آزاد، -(11)، 121-142. SID. https://sid.ir/paper/219678/fa

  Vancouver: کپی

  شیروی مهسا، کیانی مهرزاد. بررسی مسوولیت کیفری منحرفین جنسی در نظام عدالت کیفری (قسمت اول). تحقیقات حقوقی آزاد[Internet]. 1390؛-(11):121-142. Available from: https://sid.ir/paper/219678/fa

  IEEE: کپی

  مهسا شیروی، و مهرزاد کیانی، “بررسی مسوولیت کیفری منحرفین جنسی در نظام عدالت کیفری (قسمت اول)،” تحقیقات حقوقی آزاد، vol. -، no. 11، pp. 121–142، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/219678/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی