مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,301

دانلود:

359

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

پیش بینی مستعدترین پهنه های کشاورزی حوزه آبخیز تجن با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE)

صفحات

 صفحه شروع 111 | صفحه پایان 127

چکیده

 در چند دهه اخیر تغییر اکثر کاربری ها بدون درنظرگرفتن قابلیت ها و محدودیت های محیط زیستی, مشکلات بسیاری مانند تخریب خاک و آلودگی اکوسیستم های آبی را به دنبال داشته است, بنابراین, ضرورت تحقیق حاضر, بررسی چگونگی کاهش آثار تغییرات کاربری اراضی احتمالی آینده در حوضه آبخیز تجن با بررسی توانایی بالقوه اراضی به عنوان راهکاری برای حفاظت از منابع طبیعی است. از این رو, مدل ساز تغییر سرزمین (LCM) برای بررسی میزان تغییرات احتمالی کاربری اراضی آتی به کار گرفته شد و در ادامه, با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش ارزیابی چندمعیاره (ترکیب خطی وزنی), مستعدترین مناطق کشاورزی تعیین شد. نتایج نشان داد در طول دوره 2010 تا 2040, کاربری جنگلی 34739 هکتار کاهش, و کاربری کشاورزی و مرتع به ترتیب, 27071 و 7668 هکتار افزایش خواهد داشت و نیز 3473 هکتار از مستعدترین مناطق محتمل تغییر از کاربری جنگل به کاربری کشاورزی و مرتع استخراج شد. بنابراین, انتظار می رود بررسی تغییرات کاربری اراضی آینده بر اساس قابلیت اﮐﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ می تواند به حفاظت از جنگل های هیرکانی برای پیشگیری از تغییرات غیراصولی کاربری اراضی در دوره آتی منطقه کمک کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  رجائی، فاطمه، اسماعیلی ساری، عباس، سلمان ماهینی، عبدالرسول، دلاور، مجید، قلی پور، مصطفی، و مساح بوانی، علیرضا. (1396). پیش بینی مستعدترین پهنه های کشاورزی حوزه آبخیز تجن با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE). آمایش سرزمین، 9(1)، 111-127. SID. https://sid.ir/paper/219576/fa

  Vancouver: کپی

  رجائی فاطمه، اسماعیلی ساری عباس، سلمان ماهینی عبدالرسول، دلاور مجید، قلی پور مصطفی، مساح بوانی علیرضا. پیش بینی مستعدترین پهنه های کشاورزی حوزه آبخیز تجن با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE). آمایش سرزمین[Internet]. 1396؛9(1):111-127. Available from: https://sid.ir/paper/219576/fa

  IEEE: کپی

  فاطمه رجائی، عباس اسماعیلی ساری، عبدالرسول سلمان ماهینی، مجید دلاور، مصطفی قلی پور، و علیرضا مساح بوانی، “پیش بینی مستعدترین پهنه های کشاورزی حوزه آبخیز تجن با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره (MCE)،” آمایش سرزمین، vol. 9، no. 1، pp. 111–127، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/219576/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی