مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات معماری ایران
سال:1391 | دوره:1 | شماره:2
صفحه شروع:65 | صفحه پایان:78

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,246

دانلود:

659

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

سیر تحول کاشی کاری در آثار معماری دوره صفویه تا امروز

نویسنده

زمرشیدی حسین

صفحات

 صفحه شروع 65 | صفحه پایان 78

چکیده

 هنر کاشی گری و کاشی کاری از آرایه های ارزشمند وابسته به معماری است که ذوق, سلیقه و هنرمندی کاشی گری سرزمین ما, آن را به درجه ای از رشد رسانده که تحسین بینندگان را برانگیخته است. آنان که با معماری اسلامی ایران آشنایی دارند, بایستی از آگاهی های لازم از ارزش های هنری, طرح ها و نقوش رنگ و لعاب, پخت و به طور کلی از اصول و قواعد و رموز کاشی کاری نیز بهره مند باشند. در این مقاله, از کاشی های دوره صفویه تا قاجاریه و در امتداد آن تا به امروز مورد بررسی قرار گرفته و شاخصه های کاشی کاری دوره های یادشده و اصطلاحات مهم کاشی کاری معرفی گردیده تا علاقه مندان با تحولات کاشی گری این دوره آشنا شوند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.