مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های علوم دامی ایران | سال:1394 | دوره:7 | شماره:2 | صفحه شروع:218 | صفحه پایان:224

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

162

دانلود:

87

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر سطوح مختلف اسانس گیاه سیر (Allium sativum) بر شاخص های رشد، بقا و برخی شاخص های خونی و بیوشیمیایی ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

صفحات

 صفحه شروع 218 | صفحه پایان 224

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID