مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

957

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 به منظور بررسی اثر سن مرغان تخمگذار و شرایط نگهداری بر کیفیت تخم مرغ, از تخم مرغ تازه دو گله مرغان لگهورن در سنین 28 و 68 هفته نمونه برداری شد. نیمی از نمونه های هر گله در دمای 6 درجه سانتیگراد و نیمی دیگر در دمای اطاق ذخیره شدند. در فواصل 5 روز تا روز سیام ذخیره سازی 15 تخم مرغ از هر گروه آزمایش شدند. وزن تخم مرغ, وزن و درصد محتویات تخم مرغ, نسبت زرده به سفیده, درصد ماده خشک زرده و سفیده, کیفیت سفیده و زرده اندازه گیری شدند. وزن تخم مرغ, سفیده و پوسته, درصد زرده و نسبت زرده به سفیده برای مرغان با سن 68 هفته و درصد سفیده و پوسته برای مرغان 28 هفته به صورت معنی داری بیشتر بود. افزایش دما و مدت نگهداری تخم مرغها باعث کاهش وزن تخم مرغ و وزن و درصد سفیده گردید اما درصد زرده و پوسته و نسبت زرده به سفیده افزایش معنی داری یافت. دمای و مدت نگهداری بیش تر و سن کم تر باعث افزایش معنی دار ماده خشک سفیده شد. اگرچه سن مرغ اثری بر درصد ماده خشک زرده نداشت اما دما و زمان نگهداری بیش تر درصد ماده خشک زرده را کاهش دادند. ارتفاع سفیده و واحد هاو برای سن, دما و مدت نگهداری بالاتر به صورت معنی داری کمتر بود. سن مرغ اثری بر pH سفیده نداشت, اما دمای و زمان نگهداری بیش تر باعث افزایش معنی دار pH گردید. ارتفاع و ایندکس زرده برای مرغان با سن, دما و مدت نگهداری کم تر به صورت معنی داری بیشتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد که اگرچه ذخیره سازی, کیفیت تخم مرغ را کاهش می دهد اما کیفیت آن همچنان مناسب است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حسینی سیر، سیدعلی، ساکی، علی ‌اصغر، طباطبایی، محمدمهدی، علی عربی، حسن، احمدی، احمد، و آشوری، نرگس. (1389). اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ. پژوهش های علوم دامی ایران، 2(1)، 1-10. SID. https://sid.ir/paper/218273/fa

  Vancouver: کپی

  حسینی سیر سیدعلی، ساکی علی ‌اصغر، طباطبایی محمدمهدی، علی عربی حسن، احمدی احمد، آشوری نرگس. اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ. پژوهش های علوم دامی ایران[Internet]. 1389؛2(1):1-10. Available from: https://sid.ir/paper/218273/fa

  IEEE: کپی

  سیدعلی حسینی سیر، علی ‌اصغر ساکی، محمدمهدی طباطبایی، حسن علی عربی، احمد احمدی، و نرگس آشوری، “اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغ،” پژوهش های علوم دامی ایران، vol. 2، no. 1، pp. 1–10، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/218273/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.