مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

650

دانلود:

281

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

آیین زرتشت: شریعت محور یا شریعت گریز؟

صفحات

 صفحه شروع 123 | صفحه پایان 141

چکیده

 جعل احکام و قوانین در ادیان, مقدمة رسیدن به تکامل و سعادت ابدی است. لازمة وصول به این مقصد, این است که خدای جهان آفرین و آگاه به مصالح انسانی, احکام الهی را از طریق پیامبران به بشر رسانده باشد. در گاهان (=گات ها) منسوب به زرتشت پیامبر و تنها متن آسمانی نزد زرتشتیان, سخنی از شریعت نیامده است؛ بلکه بیشترِ مباحث فقهی و حقوقی, در وندیداد اوستا و سایر متون دینی زرتشتیان آمده است. شریعت زرتشتی در دوره های مختلف دچار تغییر و تبدیل شده است و به تصریح موبدان زرتشتی, این امر یعنی تغییر و حذف برخی احکام حقوقی و شرعی همچنان ادامه دارد. منشأ این همه دگرگونی در احکام و قوانین تا به امروز, بدین سبب بوده است که این امور ساخته و پرداخته بشر بوده اند, نه وحی و کلام الهی. مقالة حاضر نخست به توصیف شریعت و مباحث مرتبط با آن در آیین زرتشت پرداخته و ادامة مباحث به تحلیل و بررسی مباحث مطرح شده اختصاص یافته است

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  حاجتی شورکی، سیدمحمد، و نقوی، حسین. (1397). آیین زرتشت: شریعت محور یا شریعت گریز؟. معرفت ادیان، 9(3 (پیاپی 35) )، 123-141. SID. https://sid.ir/paper/217707/fa

  Vancouver: کپی

  حاجتی شورکی سیدمحمد، نقوی حسین. آیین زرتشت: شریعت محور یا شریعت گریز؟. معرفت ادیان[Internet]. 1397؛9(3 (پیاپی 35) ):123-141. Available from: https://sid.ir/paper/217707/fa

  IEEE: کپی

  سیدمحمد حاجتی شورکی، و حسین نقوی، “آیین زرتشت: شریعت محور یا شریعت گریز؟،” معرفت ادیان، vol. 9، no. 3 (پیاپی 35) ، pp. 123–141، 1397، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/217707/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی