مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مدیریت تولید و عملیات | سال:1391 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 4) | صفحه شروع:101 | صفحه پایان:115

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

157

دانلود:

108

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رویکردی استوار برای مکان یابی مجدد انبارهای زنجیره تامین سه سطحی در شرایط عدم قطعیت

صفحات

 صفحه شروع 101 | صفحه پایان 115

چکیده

 امروزه انبارهای واحدهای تولیدی سهم قابل ملاحظه ای از هزینه های حمل و نقل کالاها در زنجیره تامین را برخوردار می باشند و عواملی چون عدم قطعیت در پارامترهای هزینه ای, ظرفیت تولید و مقدار تقاضا به علت تغییرات در محیط کسب و کار ضرورت اتخاذ تصمیمات صحیح و کارا در قبال مدیریت انبارها را دوچندان می نماید. در این مقاله, عدم قطعیت پارامترها به صورت پارامترهای تصادفی گسسته تحت سناریوهای مختلف بررسی می شود. بنابراین سعی شده است مدل جامع تری از مساله مکان یابی مجدد انبارها با در نظر گرفتن حداقل سازی حداکثر تابع هزینه سناریوها در یک شعاع پوششی معین برای پشتیبانی مشتریان توسط انبارها ارائه شود. رویکرد استوار بکار رفته در این مقاله, در قالب یک مثال تشریح شده است هزینه های به دست آمده با هزینه های مبتنی بر مدل سازی میانگین مقدار انتظاری مقایسه شده است. نتایج, کارایی رویکرد استوار را نسبت به رویکرد مدل سازی میانگین انتظاری نشان می دهند. همچنین هزینه مکان یابی مجدد نسبت به هزینه ادامه وضعیت کنونی شبکه تامین بررسی شده است و نتایج بهبود در هزینه ها را نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID