مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

172

دانلود:

41

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: معیار عدالت توزیعی و نسبت آن با انصاف و برابری با تاکید بر اخلاق حکومتی امام علی (علیه السلام) (عنوان عربی: معیار العدالة التوزیعیة و علاقتها بالانصاف والمساواة مع الترکیز علی الأخلاق الحکومیة للإمام علی (ع))

نویسندگان

احمدی سیدجواد

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 76

کلیدواژه

حد معین (کلیدواژه عربی: العدالة التوزیعیةQ3
الحد المعین)Q3

چکیده

 چکیده فارسی:اخلاق حاکمان و دولتمردان اقتضا دارد که در تقسیم و توزیع امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بین شهروندان, «عدالت توزیعی» را مراعات کنند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد نظریه ها در عدالت توزیعی و نشان دادن ناکارآمدی هریک از آنها, بیان می گردد که هریک از عناصر «کار», «نیاز» و «برابری همگانی» که در نظریه های مربوط به عدالت توزیعی معیارهای توزیع عادلانه اند, می توانند ابزاری برای شناخت حقوق افراد به حساب آیند نه معیاری عمومی و کلی. به تعبیر دیگر مبنای عدالت توزیعی, حقوق افراد و رعایت استحقاق های ناشی از «کار» و «نیاز» و ... است, بر این اساس نسبت «عدالت توزیعی» با «رفتار برابر و یکسان بین افراد» نسبت عموم و خصوص من وجه است. این دیدگاه با نگرشی بر اخلاق حکومتی امام علی (علیه السلام) قابل تایید و تبیین است.   چکیده عربی:أخلاق الحکام و رجال الدولة تقتضی مهم الالتزام بالعدالة فی توزیع الامکانات والامتیازات الاقتصادیة والاجتماعیة بین المواطنین, وهو ما یمکن أن نطلق علیه اصطلاح «العدالة التوزیعیة». نأتی فی هذه المقالة علی بحث و نقد النظریات المطروحة فی مجال العدالة التوزیعیة و نبین عجز و مساوئ کل واحدة منها, حیث إن کل واحد من عناصر «العمل», و «الحاجة», و «المساواة العامة» تعد معاییر توزیع عادلة فی النظریات المتعلقة بالعدالة التوزیعیة, و یمکن النظر إلیها کأدوات لمعرفة حقوق الافراد, و لیست معیارا عاما و کلیا. و بعبارة أخری إن أساس العدالة التوزیعیة یقوم علی حقوق الأفراد و رعایة الاستحقاقات الناجمة عن العمل والحاجة و ما إلی ذلک. و علی هذا الأساس فان نسبة العدالة التوزیعیة مع «العمل المتساوی بین الأفراد» نسبة عموم وخصوص من وجه. و هذه الرؤیة یمکن تبیینها و تأییدها من خلال النظر إلی الأخلاق الحکومیة للإمام علی (ع).

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  احمدی، س. (1391). عنوان فارسی: معیار عدالت توزیعی و نسبت آن با انصاف و برابری با تاکید بر اخلاق حکومتی امام علی (علیه السلام) (عنوان عربی: معیار العدالة التوزیعیة و علاقتها بالانصاف والمساواة مع الترکیز علی الأخلاق الحکومیة للإمام علی (ع)). پژوهش نامه اخلاق, 5(18), 53-76. https://sid.ir/paper/217438/fa

  Vancouver: کپی

  احمدی سیدجواد. عنوان فارسی: معیار عدالت توزیعی و نسبت آن با انصاف و برابری با تاکید بر اخلاق حکومتی امام علی (علیه السلام) (عنوان عربی: معیار العدالة التوزیعیة و علاقتها بالانصاف والمساواة مع الترکیز علی الأخلاق الحکومیة للإمام علی (ع)). پژوهش نامه اخلاق. 1391 [cited 2023January30];5(18):53-76. Available from: https://sid.ir/paper/217438/fa

  IEEE: کپی

  احمدی، س.، 1391. عنوان فارسی: معیار عدالت توزیعی و نسبت آن با انصاف و برابری با تاکید بر اخلاق حکومتی امام علی (علیه السلام) (عنوان عربی: معیار العدالة التوزیعیة و علاقتها بالانصاف والمساواة مع الترکیز علی الأخلاق الحکومیة للإمام علی (ع)). پژوهش نامه اخلاق, [online] 5(18), pp.53-76. Available: https://sid.ir/paper/217438/fa.