مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

101

دانلود:

45

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: موانع اخلاق ورزی از دیدگاه ملاصدرا (عنوان عربی: موانع العمل الأخلاقی فی فکر الملاصدرا)

نویسندگان

دهقان سیمکانی رحیم

صفحات

 صفحه شروع 125 | صفحه پایان 143

کلیدواژه

تفکر اخلاقی (کلیدواژه عربی: العقلQ3
التفکیر الأخلاقی)Q3

چکیده

 چکیده فارسی:نقص ذاتی نفس, حجاب ها, تقلید یا همرنگی با جماعت و مدخلیت جسم, از جمله موانعی هستند که در نظر ملاصدرا, مانع فعالیت دستگاه عقل و در نتیجه باعث منحرف شدن انسان از ارزش های اخلاقی هستند. از دیدگاه ملاصدرا عمده بی اخلاقی ها ناشی از جهالت و غفلت به جهت تسلط قوای غیر عقلانی بر عقل می باشد. تبیین عامل بی اخلاقی ها, فرآیند مغلوب شدن عقل و در نتیجه بروز بی اخلاقی مساله این مقاله است که به روش توصیفی - تحلیلی به آن پرداخته و در برخی موارد از آیات و روایات به عنوان موید استفاده شده است.   چکیده عربی:النقص الذاتی للنفس, والحجب والتقلید, و مسایرة الجماعة, والدوافع البدنیة, تعد فی رأی الملاصدرا, من العوامل التی تحول دون نشاط القوة العقلیة, و هو ما یؤدی بالنتیجة إلی انحراف بنی الإنسان عن القیم الأخلاقیة.فی رأی الملا صدرا یعود السبب الأساسی لفقدان الأخلاق إلی الجهل والغفلة و هو ما یأتی بسب تسلط القوی غیر العقلانیة علی العقل. إن تبیین سبب فقدان الأخلاق, و عملیة اندحار العقل وبالنتیجة ظهور حالة الانحدار الأخلاقی هو الموضوع الذی تتناوله هذه المقالة بالاسلوب الوصفی التحلیلی, و تستند فی بعض الحالات إلی الآیات القرآنیة والاحادیث الشریفة لاثبات ما تذهب إلیه.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی