مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

372

دانلود:

78

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: تخیل و تخلق (تعریف و نمونه هایی از نقش تخیل در اخلاق اسلامی) (عنوان عربی: التخیل والتخلق (تعریف التخیل ونماذج من دوره فی الأخلاق الإسلامیة))

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 22

کلیدواژه

ایمان (کلیدواژه عربی: التخیل الأخلاقیQ2
الإیمان)Q3

چکیده

 چکیده فارسی:تخیل به ویژه تخیل اخلاقی, مقوله ای است که تعریف دقیق و تعیین مختصات آن, چندان مورد توجه قرار نگرفته و بررسی نقش آن در بسیاری از نظام ها و نظریه های اخلاقی از جمله اخلاق اسلامی مغفول مانده است. برای رسیدن به این هدف, با ارائه تعریف پیشنهادی خود از تخیل اخلاقی, نسبت این تعریف با پاردایم های رایج بررسی می شود. پس از تبیین رابطه و تفاوت های تخیل اخلاقی با مفاهیمی چون خرافه یا ایمان به غیب, نقش و مدخلیت تخیل در دو سطح جداگانه تحلیل خواهد شد: سطح اصول شکلی و سطح هنجارهای اخلاق اسلامی. برای انجام این مهم, کارکرد تخیل در قاعده طلایی به عنوان یک اصل مهم در میان اصول شکلی اخلاق اسلامی تحلیل گشته, با بررسی فضایل و رذایلی چون قرض الحسنه, غیبت, زکات, قتل و احیا, نقش تخیل در ساحت هنجارها واکاوی خواهد شد. چکیده عربی:التخیل وخاصة التخیل الأخلاقی, موضوع لم ینل اهتماما فی ما یخص تعریفه بشکل دقیق ولا تعیین خصائصه, وبقی دوره مهملا فی الکثیر من النظم والنظریات الأخلاقیة ومنها الأخلاق الإسلامیة. ولأجل تحقیق هذا الهدف طرحنا ما اقترحناه من تعریف للتخیل الأخلاقی ونحاول عند ذلک دراسة طبیعة العلاقة ومدی التناسب بینه وبین النماذج الرائجة. ومن بعد تبیین العلاقة وأوجه الاختلاف بین التخیل الأخلاقی وبین مفاهیم اخری مثل الخرافة والایمان بالغیبیات, شرحنا فی اثر ذلک دور وتأثیر التخیل علی مستویین منفصلین: مستوی الاصول الشکلیة ومستوی قواعد الأخلاق الإسلامیة. ولغرض الوصول إلی هذه الغایة قمنا بعملیة تحلیل للتخیل فی اطار القاعدة الذهبیة باعتبارها أصلا مهما من بین الاصول الشکلیة للأخلاق الإسلامیة, کما بحثنا دورالتخیل فی مجال القواعد عبر تسلیط الضوء علی فضائل ورذائل مثل: القرض الحسن, الغیبة, الزکاة, قتل النفس وإحیاء النفس.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی