video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

102

دانلود:

42

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

رابطه زیبایی و اخلاق در اندیشه عرفانی

صفحات

 صفحه شروع 71 | صفحه پایان 84

چکیده

 موضوع حسن یا زیبایی یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در اندیشه عرفانی است. در همان نگاه نخست به این عنوان, به نظر می رسد که واژه حسن و معادل فارسی آن «نیکویی», دارای نوعی دلالت اخلاقی است. کلماتی چون احسان و محسن که از مشتقات حسن است, غالبا در حوزه اخلاقی به کار می روند. همین نکته حاکی از آن است که بحث از زیبایی و حسن در عرفان اسلامی نمی تواند یک بحث زیباشناختی صرف به شمار رود و باید به گونه ای به دنبال تبیین پیوند میان زیبایی و اخلاق در این حوزه بود. این نوشتار بر آن است تا با ارائه تعریفی اجمالی از حسن و انواع آن, مقدمات پرداخت به چگونگی رابطه میان زیبایی و اخلاق در اندیشه عرفانی را فراهم بسازد. به عبارت دیگر, مساله اصلی این مقاله, کوشش برای یافتن مبنای مابعدالطبیعی این ارتباط است. به نظر می رسد که بحث از رحمت امتنانی در اندیشه عرفانی (اندیشمندان بزرگی چون ابن عربی, شیخ محمود شبستری و...) و مساوقت آن با وجود, و از سوی دیگر, مساوقت زیبایی با وجود, دلالت بر پیوند ژرف میان زیبایی و اخلاق دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی