مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: آموزه های قرآنی
سال:1391 | دوره:- | شماره:16
صفحه شروع:119 | صفحه پایان:133

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

413

دانلود:

129

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

عنوان فارسی: بازکاوی واژه طاقت در آیه صوم (عنوان عربی: دراسه جدیده لکلمه «الطاقه» فی آیه الصوم)

نویسنده

مسعودی محمدمهدی

صفحات

 صفحه شروع 119 | صفحه پایان 133

کلیدواژه

معناشناسی «طاقت» (کلیدواژه عربی: أحکام القرآنQ3
معرفه معنی الطاقه)Q3

چکیده

 چکیده فارسی:شناخت ادبیات عصر نزول برای فهم قرآن اجتناب ناپذیر است. چه بسا واژگانی که در عصر نزول در معنایی استعمال شده, اما به مرور زمان تحول معنایی یافته اند. یکی از واژه هایی که همواره کار را بر مترجمان قرآن دشوار ساخته, واژه «طاقت» است, به گونه ای که ترجمه های متفاوتی از آن ارائه شده است. دامنه این اختلاف علاوه بر ترجمه تفسیر را هم شامل می شود. در این پژوهش, ضمن بازکاوی آیه صوم به معناشناسی واژه «طاقت» و نقش آن در فهم مراد آیه خواهیم پرداخت.   چکیده عربی:لا شک أن لمعرفه أدب عصر النزول فی فهم القرآن دور بالغ. فإن کثیرا ما استعملت کلمات فی عصر النزول فی معنی لکن تغیرت معانیها عبر مضی الزمن شیئا فشیئا. من الکلمات التی واجه مترجمو القرآن فی ترجمتها للصعوب والمشاکل هی کلمه «الطاقه», حیث أنهم ذکروا لها ترجمات کثیره ومنوعه, کما تجدر الإشاره إلی أن هذا الخلاف لم ینحصر فی الترجمه بل یشمل التفسیر أیضا. فی دراستنا هذه, إضافه إلی إعاده النظر فی آیه الصوم تطرقنا إلی معرفه معنی کلمه «الطاقه» و دورها فی فهم المراد من الآیه.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی