video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,482

دانلود:

1,154

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نقش موسسات خیریه در نظام سلامت: یک مطالعه کیفی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 مقدمه: کمک های خیریه یکی از منابع مورد استفاده در تامین مالی نظام سلامت می باشند. با این حال شواهد نشان می دهد که این منابع, همواره در راستای اهداف نظام سلامت به کار گرفته نمی شوند و مشکلات عدیده ای در این زمینه وجود دارد. هدف از انجام این مطالعه, شناخت موسسات خیریه فعال در بخش سلامت استان کرمان, نحوه مدیریت و تعامل آنها با سایر اجزای نظام سلامت, شناخت مشکلات و چالش های پیش روی این موسسات بود.روش: در مطالعه کیفی حاضر, شش موسسه خیریه سلامت در شهر کرمان شناسایی گردید و با روش نمونه گیری هدفمند با 15 نفر از افراد شاغل در این موسسات مصاحبه صورت گرفت. مصاحبه بر اساس راهنمای ساختار یافته و به صورت 2 مصاحبه عمیق انجام شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل چهارچوبی استفاده گردید.یافته ها: 6 محور اصلی شامل حوزه فعالیت موسسه, تامین منابع, نوع منابع اهدایی, نحوه صرف منابع, چالش ها و نحوه تعامل با دانشگاه و سایر موسسات مرتبط در خصوص مدیریت موسسات خیریه مورد شناسایی قرار گرفت.نتیجه گیری: موضوعات بهداشتی در اولویت این موسسات خیره نبودند و این امر مهم در فعالیت های موسسه ها نادیده گرفته شده است. همچنین کمک های مردمی در نظر گرفته شده برای تجمیع درامد منبع قابل اطمینانی نیست و به درامدهای اختصاصی باید توجه شود. کمک ها در جهت اهداف موسسات باید به کار گرفته شود و صرف منابع در اهداف و سرمایه گذاری نیازمند توجه بیشتری است. موانع قانونی و مدیریتی نیز به طور کامل باید حذف شود. دانشگاه و سایر موسسات رابطه متقابل با موسسات خیریه را باید ادامه دهند و راهکارها و طرح های موسسه سریع به اجرا درآیند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  نکویی مقدم، محمود، امیریوسفی، سعیده، قربانی بهابادی، زهرا، و امیراسماعیلی، محمدرضا. (1392). نقش موسسات خیریه در نظام سلامت: یک مطالعه کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 2(1)، 1-10. SID. https://sid.ir/paper/215495/fa

  Vancouver: کپی

  نکویی مقدم محمود، امیریوسفی سعیده، قربانی بهابادی زهرا، امیراسماعیلی محمدرضا. نقش موسسات خیریه در نظام سلامت: یک مطالعه کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت[Internet]. 1392؛2(1):1-10. Available from: https://sid.ir/paper/215495/fa

  IEEE: کپی

  محمود نکویی مقدم، سعیده امیریوسفی، زهرا قربانی بهابادی، و محمدرضا امیراسماعیلی، “نقش موسسات خیریه در نظام سلامت: یک مطالعه کیفی،” تحقیقات کیفی در علوم سلامت، vol. 2، no. 1، pp. 1–10، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/215495/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی