مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

681

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تولید و تعیین برخی ویژگیهای آنزیم پروتئیناز آسپارتیک (رنت) از سویه های زیگومیست بومی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 کپک های زیگومیست از منابع مختلف مثل خاک, هوا, کمپوست و پساب صنایع پنیر سازی جدا و خالص شد و آزمایش کیفی هیدرولیز کازئین با انتقال کپک ها بوسیله سیم پلاتین به محیط شیر چربی گرفته جامد انجام گرفت. بمنظور تولید آنزیم پروتئیناز آسپارتیک, از بستر جامد (Solid - state fermentation = S.S.F) با حضور سبوس گندم و آب لوله کشی استفاده گردید. پس از تلقیح تعداد معینی از اسپورهای هر کپک به محیط های استریل فوق, در گرمخانه با دمای 27˚C و به مدت 72 ساعت صورت گرفت. پس از طی این دوره, بافر سیترات با غلظت 0.1 مولار و pH=3.5 به ارلن های حاوی سبوس و کپک افزوده شده و در نهایت محتویات هر ارلن از طریق کاغذ واتمن شماره 1 صاف شدند. فعالیت پروتئولتیک آنزیم های تولید شده به روش اصلاح شده آنسون و با واحد min-1, U.ml-1 تعیین گردید. قدرت لخته کنندگی نیز در مورد تک تک نمونه های آنزیمی با واحد سوکسله محاسبه و نسبت های لخته کنندگی به پروتئولیز نیز ثبت شد. بیشترین نسبت برابر 6859 بود که متعلق به گونه موکور جداسازی شده از خاک است. آنزیم این کپک در غلظت 1%  از سوبسترای کازئین اشباع گردید و pH بهینه برای فعالیت آن 4.5 تعیین شد. آنزیم فوق الذکر تا دمای 60 درجه سانتیگراد از خود فعالیت نشان داد ولی از دمای 65˚C به بعد, به طور کامل غیر فعال گردید. PH مساوی 6.5 محیط کشت بیشترین نسبت لخته کنندگی به پروتئولیز و در pH=5 حداکثر قدرت لخته کنندگی آنزیم, مشاهده شد افزایش یون کلسیم می تواند این شاخصه آنزیم را تا حد قابل توجهی افزایش دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  مبینی دهکردی، محسن، نحوی، ایرج، بلالی، غلامرضا، و شارقی، بهزاد. (1383). بررسی تولید و تعیین برخی ویژگیهای آنزیم پروتئیناز آسپارتیک (رنت) از سویه های زیگومیست بومی. زیست شناسی ایران، 17(1)، 1-10. SID. https://sid.ir/paper/21502/fa

  Vancouver: کپی

  مبینی دهکردی محسن، نحوی ایرج، بلالی غلامرضا، شارقی بهزاد. بررسی تولید و تعیین برخی ویژگیهای آنزیم پروتئیناز آسپارتیک (رنت) از سویه های زیگومیست بومی. زیست شناسی ایران[Internet]. 1383؛17(1):1-10. Available from: https://sid.ir/paper/21502/fa

  IEEE: کپی

  محسن مبینی دهکردی، ایرج نحوی، غلامرضا بلالی، و بهزاد شارقی، “بررسی تولید و تعیین برخی ویژگیهای آنزیم پروتئیناز آسپارتیک (رنت) از سویه های زیگومیست بومی،” زیست شناسی ایران، vol. 17، no. 1، pp. 1–10، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21502/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.