مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,437

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گزارش 4 گونه از آسکومیست ها در ایران

صفحات

 صفحه شروع 59 | صفحه پایان 69

چکیده

 این تحقیق بمنظور شناسایی قارچ های آسکومیست (کیسه ای) جمع آوری شده از جنگل های مازندران انجام گرفت. بدین منظور نمونه های مورد نظر در فصول مختلف سال از جنگل "واز" واقع در چمستان جمع آوری و در آزمایشگاه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. ویژگی های میکروسکوپی قارچ ها از قبیل اندازه و شکل آرسکوکارپ (ریز کیسه بر), آسک (ریز کیسه), آسکوسپور (هاگ ریز کیسه ای), و پارافیز (رشته سترون) پس از رنگ آمیزی و ترسیم تعیین شد سپس با استفاده از منابع موجود, نمونه های مزبور شناسایی شدند. نتایج شناسایی نمونه های تهیه شده منجر به گزارش 4 گونه برای مایکور فلور ایران گردید گونه های اخیر که متعلق به راسته Helotiaales و خانواده Helotiaceae می باشند عبارتند از:Neobulgaria pura (Fr.) Petrak, Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf, Bisporella citrina (Batsch ex. Fr) Korf & Carpenter, Chlorciboria aeruginascens (Nyl.) Karst.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ذکایی، محمود، و موسی زاده، علی. (1383). گزارش 4 گونه از آسکومیست ها در ایران. زیست شناسی ایران، 17(1)، 59-69. SID. https://sid.ir/paper/21497/fa

  Vancouver: کپی

  ذکایی محمود، موسی زاده علی. گزارش 4 گونه از آسکومیست ها در ایران. زیست شناسی ایران[Internet]. 1383؛17(1):59-69. Available from: https://sid.ir/paper/21497/fa

  IEEE: کپی

  محمود ذکایی، و علی موسی زاده، “گزارش 4 گونه از آسکومیست ها در ایران،” زیست شناسی ایران، vol. 17، no. 1، pp. 59–69، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21497/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.