مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,246

دانلود:

339

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تنوع زایموگرافی پکتیناز در قارچ های Aspergillus niger و Aspergillus flavus

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 14

چکیده

 جنس Aspergillus از دسته قارچ های ناقص و با تنوع گونه ای فراوان است. برخی از گونه های این قارچ باعث آلودگی در انسان, حیوان, گیاه و خشکبار می گردند. اکثر گونه های Aspergillus به واسطه تولید آنزیم پکتیناز توانایی تجزیه مواد گیاهی را دارند. از گونه های مهم این جنس می توان به دو گونه Aspergillus flavus و A. niger اشاره نمود. هرچند با استفاده از روش های معمول ریخت شناسی تفاوت های بین این دو گونه Aspergillus را می توان تعیین نمود, ولی این روش ها نمی تواند نمایانگر تنوع های درون گونه ای باشد. از آنجا که این دوگونه قادر به ترشح آنزیم پکتیناز می باشند, لذا در این مطالعه از روش پکتیک زایموگرام بعنوان روشی ساده و کارآمد برای آشکار ساختن این تفاوت ها استفاده شد. در این بررسی ابتدا نمونه های غذایی, محصولات کشاورزی و غیره جهت جداسازی قارچ به محیط های کشت انتقال داده شد. سپس قارچ های Aspergillus بدست آمده خالص سازی و بر اساس صفات ظاهری مورد شناسایی قرار گرفتند. در این راستا 40 جدایه A. niger و 30 جدایه A. falvus شناسایی گردید. سپس نمونه های خالص را تحت شرایط استریل به محیط کشت مایع انتقال داده و سیتروس پکتین بعنوان تنها منبع کربن در این محیط باعث القای ترشح آنزیم خارج سلولی پکتیناز توسط قارچ گردید. پس از انکوباسیون نمونه های یاد شده, پکتیناز ترشح شده از آنها استخراج و تغلیظ شد و در ژل پلی اکریل آمید افقی الکتروفورز گردید. حاصل الکتروفورز به دست آمدن 18 الگوی زایموگرام برای A. niger و 8 الگو برای A. flavus بود. با بررسی الگوهای آنزیمی حاصله از روش الکتروفورزی پکتیک زایموگرام مربوط به دوگونه مذکور علاوه بر مشاهده اختلافات بین گونه ای, تفاوت های درون گونه ای نیز به وضوح قابل تشخیص بود. با استفاده از این روش علاوه بر شناسایی گونه ها و تنوع درون و بین گونه ای می توان اپیدمیولوژی این قارچ ها را نیز مورد مطا لعه قرار داد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  بلالی، غلامرضا، مینایی فر، امیرعباس، و شریف نبی، بهرام. (1386). تنوع زایموگرافی پکتیناز در قارچ های Aspergillus niger و Aspergillus flavus. زیست شناسی ایران، 20(1)، 5-14. SID. https://sid.ir/paper/21493/fa

  Vancouver: کپی

  بلالی غلامرضا، مینایی فر امیرعباس، شریف نبی بهرام. تنوع زایموگرافی پکتیناز در قارچ های Aspergillus niger و Aspergillus flavus. زیست شناسی ایران[Internet]. 1386؛20(1):5-14. Available from: https://sid.ir/paper/21493/fa

  IEEE: کپی

  غلامرضا بلالی، امیرعباس مینایی فر، و بهرام شریف نبی، “تنوع زایموگرافی پکتیناز در قارچ های Aspergillus niger و Aspergillus flavus،” زیست شناسی ایران، vol. 20، no. 1، pp. 5–14، 1386، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21493/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی