مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

800

دانلود:

315

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مدل سازی رابطه زیست اقلیم انسانی با ارتفاع (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 57

چکیده

 امروزه مطالعه تاثیر وضعیت جوی و اقلیمی بر روی زندگی, سلامتی, آسایش در قالب یکی از شاخه های علمی تحت نام «زیست اقلیم شناسی انسانی» مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. هر مکان جغرافیایی اقلیم خاص خود را دارد. ویژگی های جغرافیایی محل یکی از عوامل تاثیرگذار بر روی اقلیم هر منطقه می باشد. تاثیرات عوامل محیطی بر روی عناصر اقلیمی باعث کاربرد روزافزون تکنیک های آماری در بررسی های اقلیمی شده اند و کاربرد صحیح این تکنیک ها, مدل بندی و شیبه سازی تغییرات مکانی عناصر اقلیمی را امکان پذیر ساخته اند؛ اما تاکنون به منظور شناسایی روابط بین متغیرهای محیطی و تغییرات اقلیم آسایش مطالعه ای صورت نگرفته است, از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر روی اقلیم توپوگرافی منطقه و تغییرات ارتفاعی منطقه است. از این رو دراین پژوهش با توجه به رابطه علت و معلول به بررسی روابطه ریگراسیونی ارتفاع و اقلیم آسایش منطقه کهگیلویه و بویر احمد بر پایهDEM  پرداخته است, که برای انجام این تحقیق از داده های آماری 13 ایستگاه هواشناسی در یک دوره 30 ساله, در منطقه و شاخص PET استفاده شده است. متغیرهای توپوگرافی - جغرافیایی نیز با استفاده از نقشه های توپوگرافی منطقه استخراج شده اند. ضرایب همبستگی بین متغیرهای توپوگرافی - جغرافیایی با نتایج حاصل از اقلیم آسایش منطقه محاسبه شده و معادلات پیش بینی اقلیم آسایش با تاثیر دادن توپوگرافی تهیه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتفاع از مهمترین عوامل محلی تاثیرگذار در اقلیم آسایش است که مقایسه نتایج به دست آمده به خوبی تاثیر ارتفاع بر اقلیم آسایش را نشان می دهد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  گندمکار، امیر، دانشور، فاطمه، و اورنگی، محمود. (1393). مدل سازی رابطه زیست اقلیم انسانی با ارتفاع (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد). جغرافیایی فضای گردشگری، 4(13)، 41-57. SID. https://sid.ir/paper/214177/fa

  Vancouver: کپی

  گندمکار امیر، دانشور فاطمه، اورنگی محمود. مدل سازی رابطه زیست اقلیم انسانی با ارتفاع (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد). جغرافیایی فضای گردشگری[Internet]. 1393؛4(13):41-57. Available from: https://sid.ir/paper/214177/fa

  IEEE: کپی

  امیر گندمکار، فاطمه دانشور، و محمود اورنگی، “مدل سازی رابطه زیست اقلیم انسانی با ارتفاع (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)،” جغرافیایی فضای گردشگری، vol. 4، no. 13، pp. 41–57، 1393، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/214177/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی