مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

907

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نویسندگان

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  علمی، زهره، شریعتی، منصور، و ذوفن، پرژک. (1387). بررسی جذب نیترات از طریق ناقل نیترات (iHATS) در گیاه تراریخت یافته تنباکو (Nicotiana plumbaginifolia) با ژنهای NRT2.1 و NRT2 گیاه آرابیدوپسیس. زیست شناسی ایران، 21(4)، 573.2-586. SID. https://sid.ir/paper/21407/fa

  Vancouver: کپی

  علمی زهره، شریعتی منصور، ذوفن پرژک. بررسی جذب نیترات از طریق ناقل نیترات (iHATS) در گیاه تراریخت یافته تنباکو (Nicotiana plumbaginifolia) با ژنهای NRT2.1 و NRT2 گیاه آرابیدوپسیس. زیست شناسی ایران[Internet]. 1387؛21(4):573.2-586. Available from: https://sid.ir/paper/21407/fa

  IEEE: کپی

  زهره علمی، منصور شریعتی، و پرژک ذوفن، “بررسی جذب نیترات از طریق ناقل نیترات (iHATS) در گیاه تراریخت یافته تنباکو (Nicotiana plumbaginifolia) با ژنهای NRT2.1 و NRT2 گیاه آرابیدوپسیس،” زیست شناسی ایران، vol. 21، no. 4، pp. 573.2–586، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21407/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

  طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.