مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

293

دانلود:

155

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اسطوره هبوط در اشعار فروغ فرخزاد

صفحات

 صفحه شروع 25 | صفحه پایان 40

چکیده

 داستان هبوط آدمی از بهشت یگانگی به برزخ بیگانگی, به گونه های متفاوت در تفاسیر اسلامی و غیر اسلامی گزارده شده است. در مسیحیت نوع انسان, به ذات گناهکار است؛ در قرآن نیز استعداد طغیان و گناهکاری در نوع انسان وجود دارد؛ اما این هر دو روایت پایانی متفاوت دارد. در روایت مسیحیت, مسیح با ایثار خون خویش, تاوان گناه کاری آدم را می پردازد؛ ولی در روایت قرآنی, در همان زمان ازلی, قلم, از نتایج مشیت قدم, در حق آدم به سعادت می رود و گناه او به حکم عذر به وی حوالت داده می شود. درهم ریزی معناها؛ همچنین سرشت مشابه آغازین و سرنوشت متباین فرجامین, پژوهندگان را برآن داشت تا با رویکردی تفسیرگرانه به بازخوانی شعر فروغ به قصد معناگشایی از اسطوره هبوط آدمی, با خوانشی میان متنی, بپردازند.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

    مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.