مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

590

دانلود:

243

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

حوزه عمومی و گفتگو در فضای مجازی شبکه های اجتماعی (بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر گفتگوی میان فرهنگ ها)

صفحات

 صفحه شروع 81 | صفحه پایان 101

چکیده

 دغدغه های فزاینده نسبت به حفظ و ارتقای امکان همزیستی مسالمت آمیز و عادلانه در سطوح ملی و فراملی, اهمیت گفتگو را به طور بی سابقه ای مهم کرده است. به همین دلیل, عوامل و زمینه های موثر بر گفتگو موضوع پژوهش های گوناگون قرار گرفته است. از جمله این عوامل, شبکه های اجتماعی مجازی هستند که عرصه های مختلف زندگی اجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهند.هدف نوشتار حاضر, مطالعه تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر گفتگو میان فرهنگ ها در حوزه عمومی مجازی است. در این چارچوب, استدلال می شود که هر چند ارتقای امکان برقراری ارتباط و دادوستد اطلاعات امکان گفتگو را ارتقا می دهد, محدود و مخدوش کننده آن هم است. محدودیت مورد نظر اساسا از توزیع نابرابر امکان های مرتبط با این گونه فناوری ها ناشی می شود و وضعیت خاص حوزه عمومی مجازی هم گفتگو میان فرهنگ ها را مخدوش می کند. در واقع شبکه های اجتماعی مجازی, به واسطه حوزه عمومی مجازی که پدید می آورند, گفتگو میان فرهنگ ها را محدود و مخدوش می کنند.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.