مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

638

دانلود:

242

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تعیین مارکر جنسیت در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از نشانگر مولکولی Amplified Fragment Length Polymorphism) AFLP)

صفحات

 صفحه شروع 935 | صفحه پایان 943

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  یارمحمدی، مهتاب، پورکاظمی، محمد، قاسمی، احمد، حسن زاده صابر، محمد، نوروزفشخامی، محمدرضا، و برادران نویری، شهروز. (1390). بررسی تعیین مارکر جنسیت در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از نشانگر مولکولی Amplified Fragment Length Polymorphism) AFLP). زیست شناسی ایران، 24(6)، 935-943. SID. https://sid.ir/paper/21333/fa

  Vancouver: کپی

  یارمحمدی مهتاب، پورکاظمی محمد، قاسمی احمد، حسن زاده صابر محمد، نوروزفشخامی محمدرضا، برادران نویری شهروز. بررسی تعیین مارکر جنسیت در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از نشانگر مولکولی Amplified Fragment Length Polymorphism) AFLP). زیست شناسی ایران[Internet]. 1390؛24(6):935-943. Available from: https://sid.ir/paper/21333/fa

  IEEE: کپی

  مهتاب یارمحمدی، محمد پورکاظمی، احمد قاسمی، محمد حسن زاده صابر، محمدرضا نوروزفشخامی، و شهروز برادران نویری، “بررسی تعیین مارکر جنسیت در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) با استفاده از نشانگر مولکولی Amplified Fragment Length Polymorphism) AFLP)،” زیست شناسی ایران، vol. 24، no. 6، pp. 935–943، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21333/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی