Start: 1/31/2023 4:54:34 PMEnd: 1/31/2023 4:54:35 PM >> 636

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

145

دانلود:

74

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نتایج آزمایشات پتروگرافی نمونه های سفالی تپه گراتزیانی

صفحات

 صفحه شروع 55 | صفحه پایان 66

چکیده

 در این مقاله نتایج آزمایشات پتروگرافی بر روی سیزده قطعه سفال به دست آمده از اولین فصل حفاری تپه گراتزیانی در دشت سیستان ارائه شده است. آزمایش های صورت گرفته بر روی این قطعات با میکروسکوپ پلاریزان مدل James Swift, در آزمایشگاه پتروگرافی پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی, با هدف مشخص ساختن بومی یا وارداتی بودن این سفال ها انجام شد که بر اساس نتایج آزمایش ها و نیز بررسی نقشه زمین شناسی منطقه مشخص گردید که منشأ همه سفال ها تولید محلی بوده است. همچنین ساختارهای به جامانده از کوره های سفال پزی نیز بر بومی بودن سفال های گراتزیانی تاکید دارد. مقاطع سفال های مورد آزمایش قرار گرفته نیز نشان از فراتر نرفتن درجه پخت از 800 درجه را دارد که این امر به دلیل وجود میکرات «کلسیت ریزبلور» با اندازه کمتر از 4 میکرون و اسپارایت «کلسیت درشت بلور» می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی