video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

163

دانلود:

42

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل الگوهای استقراری و حوزه گیرش محوطه های عصر مس سنگی واقع در اطراف الوند در ارتباط با تشابهات منطقه ای و فرامنطقه ای

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 19

چکیده

 محوطه های نویافته مس سنگی در دامنه های کوه الوند و دشت همدان, نقش مهمی در ترسیم الگوی استقراری, با توجه به ویژگی خاص زیست- محیطی منطقه دارد. چرا که تا پیش از این, اطلاعات موجود در خصوص پیش از تاریخ منطقه همدان محدود به مناطق هم جوار بود. بررسی جایگاه این 10 محوطه نویافته, می تواند زمینه را برای ورود به بحث جابجایی های جمعیتی و نوع مکان گزینی در دشت همدان با موقعیتی مرکزی, بین دو ناحیه فرهنگی زاگرس مرکزی و مرکز فلات ایران فراهم آورد. رویکرد پژوهشی این تحقیق, بر مبنای تحلیل اطلاعات بررسی میدانی با نگرش سیستم اطلاعات جغرافیایی و ترکیب با داده های حاصل از ارزیابی های زیست- محیطی در شرایط کنونی است که در نهایت به تحلیل حوزه معیشت (حوزه گیرش) می انجامد. لازم به ذکر است که این تحلیل, به میزان منابع طبیعی که یک مکان باستانی می تواند از آن برای برآوردهای زیستی استفاده کند, توجه خاصی دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی