مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,049

دانلود:

300

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

لیتوستراتیگرافی و بیوستراتیگرافی نهشته های پرمین دربرش مارسلان، سنگرود، (البرز غربی)

صفحات

 صفحه شروع 89 | صفحه پایان 116

چکیده

 سنگهای پالئوزوئیک بالایی در دره مارسلان, در 28 کیلومتری شمال شرق لوشان, شمال سنگرود, برونزد دارند. مطالعه لیتوستراتیگرافی و بیوستراتیگرافی نهشته های پرمین در برش مارسلان منجر به شناسایی 57 گونه فرامینیفرا (متعلق به 37 جنس) و 8 جنس و گونه از جلبک ها شده است. همچنین سه سازند, هفت لیتوزون و بر اساس گسترش چینه شناسی میکروفسیلهای فرامینیفرا سه بیوزون تجمعی در رسوبات مربوطه, شناسایی شده است.واحدهای سنگی مربوط به پرمین از قدیم به جدید شامل: 1) سازند دورود (آسلین - ساکمارین) شامل 225 متر کنگلومرای قاعده ای, ماسه سنگ قرمز, سنگ آهک انکوئیدی, سیلتستون و شیل است (قابل تقسیم به سه لیتوزون) و با ناپیوستگی فرسایشی روی سازند خاشاچال (به سن کربونیفرمیانی) قرار دارد. 2) سازند روته (مرغابین) به ضخامت 364 متر, شامل آهکهای صخره ساز (قابل تقسیم به به دو لیتوزون) که با ناپیوستگی فرسایشی روی سازند دورود قرار دارد. 3) سازند نسن (جلفین پیشین) شامل 140 متر سنگ آهک مارنی با بین لایه های شیلی (قابل تقسیم به دو لیتوزون) که با ناپیوستگی فرسایشی روی سازند روته و با ناپیوستگی همشیب در زیر سازند الیکا (تریاس پیشین - میانی) قرار دارد. در منطقه مورد مطالعه وجود لایه هایی از لاتریت و بوکسیت مرز پرمین و تریاس را مشخص می کند. وجود این لایه ها نشان می دهد که برش مورد مطالعه در این زمان در منطقه با آب و هوای تقریبا گرم و مرطوب و نزدیک به عرض جغرافیایی 30 درجه جنوبی قرار داشته است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

سجادی، فرشته، پرتوآذر، حسین، و مهربان، نوشین. (1384). لیتوستراتیگرافی و بیوستراتیگرافی نهشته های پرمین دربرش مارسلان, سنگرود, (البرز غربی). مجله علوم دانشگاه تهران، 31(1)، 89-116. SID. https://sid.ir/paper/2128/fa

Vancouver: کپی

سجادی فرشته، پرتوآذر حسین، مهربان نوشین. لیتوستراتیگرافی و بیوستراتیگرافی نهشته های پرمین دربرش مارسلان, سنگرود, (البرز غربی). مجله علوم دانشگاه تهران[Internet]. 1384؛31(1):89-116. Available from: https://sid.ir/paper/2128/fa

IEEE: کپی

فرشته سجادی، حسین پرتوآذر، و نوشین مهربان، “لیتوستراتیگرافی و بیوستراتیگرافی نهشته های پرمین دربرش مارسلان, سنگرود, (البرز غربی)،” مجله علوم دانشگاه تهران، vol. 31، no. 1، pp. 89–116، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/2128/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی