مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

678

دانلود:

178

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت (.Zea maize L)

صفحات

 صفحه شروع 183 | صفحه پایان 193

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

سیدشریفی، رئوف، و خاوازی، کاظم. (1391). تاثیر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت (.Zea maize L). زیست شناسی ایران، 25(2)، 183-193. SID. https://sid.ir/paper/21197/fa

Vancouver: کپی

سیدشریفی رئوف، خاوازی کاظم. تاثیر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت (.Zea maize L). زیست شناسی ایران[Internet]. 1391؛25(2):183-193. Available from: https://sid.ir/paper/21197/fa

IEEE: کپی

رئوف سیدشریفی، و کاظم خاوازی، “تاثیر پرایمینگ بذر با باکتریهای محرک رشد بر فیلوکرون و سرعت ظهور برگ ذرت (.Zea maize L)،” زیست شناسی ایران، vol. 25، no. 2، pp. 183–193، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21197/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی