مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

807

دانلود:

294

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی اثرات اتینیل استرادیول بر لیپیدها و لیپوپروتیین ها در سرم راتهای ماده هیپرکلسترولمیک

نویسندگان

قالیچی فرزان

صفحات

 صفحه شروع 145 | صفحه پایان 153

چکیده

 شواهدی وجود دارد که استروژن بر لیپیدها و لیپوپروتیین های سرم و کبد تاثیر می گذارد. در این مطالعه اثرات یک ترکیب استروژنی به نام اتینیل استرادیول بر لیپیدها و لیپوپروتیینهای سرم موشهای صحرایی ماده هیپرکلسترولمیک بررسی شده است. موشهای صحرایی مدت 2 ماه تحت تاثیر رژیم غذایی پر کلسترول (2%) قرار گرفتند. اتینیل استرادیول طی دوره دو ماهه آزمایش, روزانه به صورت زیر پوستی تزریق شد. پس از پایان آزمایش و تهیه سرم از نمونه های خون غلظت کلسترول تام, تری گلیسرید,VIDL, LDL, HDL  اندازه گیری گردید. نتایج حاصل با استفاده از جدول آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و مقایسه بین میانگین ها در سطح 5% بعمل آمد. طبق نتایج بدست آمده, غلظت کلسترول تام و LDL در گروههای دریافت کننده اتینیل استرادیول کاهش معنی دار و قابل توجهی نشان داد(P<0.05) , در حالی که در غلظت تری گلیسرید,VLDL و HDL تغییر معنی داری مشاهده نشد. کاهش غلظت کلسترول تام و LDL از طریق افزایش گیرنده های LDL در کبد و دیگر بافتها مورد بحث قرارگرفته است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  وحدتی، اکبر، صریریان، رویا، افروز، تاجی، و مشتاقیان، سیدجمال. (1383). بررسی اثرات اتینیل استرادیول بر لیپیدها و لیپوپروتیین ها در سرم راتهای ماده هیپرکلسترولمیک . زیست شناسی ایران، 17(2)، 145-153. SID. https://sid.ir/paper/21179/fa

  Vancouver: کپی

  وحدتی اکبر، صریریان رویا، افروز تاجی، مشتاقیان سیدجمال. بررسی اثرات اتینیل استرادیول بر لیپیدها و لیپوپروتیین ها در سرم راتهای ماده هیپرکلسترولمیک . زیست شناسی ایران[Internet]. 1383؛17(2):145-153. Available from: https://sid.ir/paper/21179/fa

  IEEE: کپی

  اکبر وحدتی، رویا صریریان، تاجی افروز، و سیدجمال مشتاقیان، “بررسی اثرات اتینیل استرادیول بر لیپیدها و لیپوپروتیین ها در سرم راتهای ماده هیپرکلسترولمیک ،” زیست شناسی ایران، vol. 17، no. 2، pp. 145–153، 1383، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21179/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی