Start: 2/7/2023 12:30:10 PMEnd: 2/7/2023 12:30:10 PM >> 547

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

183

دانلود:

212

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل انتقادی دیدگاه ها درباره چیستی مفهوم «مجاز» و اقسام آن

صفحات

 صفحه شروع 187 | صفحه پایان 221

چکیده

 بررسی مفهوم مجاز, به دلیل وقوع آن در متون دینی, از دیرباز توجه علمای اسلامی را برانگیخته و از این رو در کتب ادب و اصول, به آن پرداخته اند. گرچه به ظاهر, در چیستی مفهوم مجاز اختلافی میان علمای اسلامی نیست, اما با دقت در آثار ادبی و فقهی, وجود اختلاف در حدود و مبانی «مفهوم» و «اقسام»آن آشکار می گردد. بنابراین, نظر به وقوع مجاز در متون دینی و اختلاف نظرهای برخاسته از آن, تنقیح چیستی مجاز و تبیین اقسام آن ضروری می نماید.در میان علمای ادب و اصول, سه دیدگاه در این حوزه وجود دارد, دیدگاه نخست, از دیرباز دیدگاه مشهور و مورد تایید جمهور علمای ادب و اصول بوده است. دیدگاه دوم, رای سکاکی است که ضمن پذیرش کلیات دیدگاه اول, استعاره را نوعی مجاز عقلی و نه لغوی بیان می کند, دیدگاه سوم که از سوی گروهی از فقهای متاخر شیعه از جمله آیه اله اصفهانی و امام خمینی (ره) بیان شده است, به نقد و بررسی دو دیدگاه پیشین پرداخته, مجاز را صرفا عقلی و آن را به اقسام مفرد, مرکب, کنایی و اسنادی منقسم می داند. این دیدگاه به دلیل تکیه بر «عقلگرایی» و «معناگرایی», و رفع اشکالات و تناقضات دو دیدگاه نخست, در این مقاله «دیدگاه برگزیده» شناخته شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی