مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,018

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر نیترات سرب بر فعالیت سلولهای ماکروفاژ ریه موش صحرایی

صفحات

 صفحه شروع 12 | صفحه پایان 21

چکیده

 سلولهای ماکروفاژ جز مهمترین سلولهای سیستم ایمنی محسوب می شوند که نقش مهمی در واکنشهای دفاعی بدن بویژه در مقابل سموم و عوامل عفونت زا ایفا میکنند. آلودگی سربی یکی از عواملی است که می تواند سلولهای ماکروفاژ ریه موش صحرایی را تحت تاثیر قراردهد. در این مطالعه, ماکروفاژهای ریوی به طریق لاواژ تهیه و تحت تاثیر غلظتهای مختلف نیترات سرب قرار گرفتند. پس از انجام مراحل انکوباسیون برای زمانهای مختلف میزان بقا سلولها, میزان تولید آنیون سوپر اکسید, درصد قطعه قطعه شدن DNA و بررسیهای سیتولوژیک و مورفولوژیک انجام شد. نتایج, نشان دهنده این است که درصد بقا سلولی در غلظتهای کمتر از 60 میکرومول نیترات سرب پس از 3 و 6 ساعت انکوباسیون معنی دار بوده و با افزایش غلظت سرب بشدت کاهش مییابد. تعیین درصد قطعه قطعه DNA به روش دی فنیل آمین و تولید آنیون سوپر اکسید Ō2 پس از 3 و 6 ساعت انکوباسیون نشانگر این است که هر دو مورد با افزایش غلظت سرب افزایش معنی دار نشان می دهند.همچنین بررسیهای سیتولوژیک نشان می دهند که در غلظتهای 30 و 15 میکرومول نیترات سرب, علایم چند قسمتی شدن هسته ظاهر می شود در حالی که در غلظتهای بالاتر سلولها متورم شده و میزان رنگ پذیری آنها کمتر می شود. نتایج حاصل نشان می دهند که سرب در سلولهای ماکروفاژ ریوی در غلظتهای پایین موجب مرگ برنامه ریزی سلولی و در غلظتهای بالاتر موجب تباهی (Necrosis) می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ربانی چادگانی، عذرا، و شبانی، اشرف. (1382). بررسی تاثیر نیترات سرب بر فعالیت سلولهای ماکروفاژ ریه موش صحرایی. زیست شناسی ایران، 14(2-1)، 12-21. SID. https://sid.ir/paper/21152/fa

  Vancouver: کپی

  ربانی چادگانی عذرا، شبانی اشرف. بررسی تاثیر نیترات سرب بر فعالیت سلولهای ماکروفاژ ریه موش صحرایی. زیست شناسی ایران[Internet]. 1382؛14(2-1):12-21. Available from: https://sid.ir/paper/21152/fa

  IEEE: کپی

  عذرا ربانی چادگانی، و اشرف شبانی، “بررسی تاثیر نیترات سرب بر فعالیت سلولهای ماکروفاژ ریه موش صحرایی،” زیست شناسی ایران، vol. 14، no. 2-1، pp. 12–21، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/21152/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.