مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ادب عربی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) | سال:1394 | دوره:7 | شماره:1 | صفحه شروع:41 | صفحه پایان:60

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

233

دانلود:

144

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و تحلیل نظریه های عقاد دربارة اشعار ابن رومی

صفحات

 صفحه شروع 41 | صفحه پایان 60

چکیده

عقاد از نویسندگان و ناقدان برجستة معاصر مصری است که با نگارش کتاب «ابن الرومی: حیاته من شعره» کوشیده است, دیدگاه های قابل تأملی دربارة این شاعر بزرگ بدست دهد. او معتقد است که ابن رومی شاعر برجستة عصر عباسی, سرآمد معاصران خود به شمار می آید, اما برخلاف جایگاه ادبیش پادشاهان از او حمایت نکردند. از آنجا که عقاد نکات نقدی مهمی را دربارة ابن رومی مطرح می کند, بررسی کتاب وی حائز اهمیت است. نوشتة پیش رو به بررسی و تحلیل آراء عقاد می پردازد. ولی تمامی نظریه های عقاد به دور از نقیصه نبوده و یا اینکه برخی از نظریه های او نیازمند تغییراتی بوده است, از این رو در این جستار دیدگاه های نویسندگان و ناقدان دیگر برای تایید یا ردّ نظریه های وی آورده شده و در پایان هر مطلب نیز, نظر برتر و نتیجة منطقی به همراه استدلال, بیان شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID