مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

722

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تهیه و بررسی کاتالیست (pt/M (M=Co,Fe ساپورت شده با کیتوسان برای الکترواکسیداسیون متانول: کاربرد در پیل سوختی الکل مستقیم

صفحات

 صفحه شروع 221 | صفحه پایان 234

چکیده

 در این مقاله نانوذرات Pt, Co و Fe با روش ساده کاهش شیمیایی نمک های فلزی در کیتوسان به عنوان ساپورت سنتز شدند.NaBH4 به عنوان کاهنده برای سنتز نانوکامپوزیت های pt-Fe, pt-Co و pt-Fe-Co-chitosan سنتز و ا میکروسکوپ الکترونی عبوری و اسپکتروسکوپی Uv-vis شناسایی شدند. در ادامه الکترودهای GC/Pt-chitosan, GC/Pt-Co-chitosan, GC/Pt-Fe-chitosan و GC/Pt-Co-Fe-chitosan ساخته شدند و کارایی این الکترودها در الکترواکسیداسیون متانول بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوکاتالیست Pt-Fe-Co-chitosan بهترین گزینه برای الکترواکسیداسیون متانول می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  اکرامی کاخکی، مهری سادات، یاوری، زهرا، صفاری، ژیلا، و عباسی، صدیقه. (1395). تهیه و بررسی کاتالیست (pt/M (M=Co,Fe ساپورت شده با کیتوسان برای الکترواکسیداسیون متانول: کاربرد در پیل سوختی الکل مستقیم. نانوساختارها، 6(3)، 221-234. SID. https://sid.ir/paper/210870/fa

  Vancouver: کپی

  اکرامی کاخکی مهری سادات، یاوری زهرا، صفاری ژیلا، عباسی صدیقه. تهیه و بررسی کاتالیست (pt/M (M=Co,Fe ساپورت شده با کیتوسان برای الکترواکسیداسیون متانول: کاربرد در پیل سوختی الکل مستقیم. نانوساختارها[Internet]. 1395؛6(3):221-234. Available from: https://sid.ir/paper/210870/fa

  IEEE: کپی

  مهری سادات اکرامی کاخکی، زهرا یاوری، ژیلا صفاری، و صدیقه عباسی، “تهیه و بررسی کاتالیست (pt/M (M=Co,Fe ساپورت شده با کیتوسان برای الکترواکسیداسیون متانول: کاربرد در پیل سوختی الکل مستقیم،” نانوساختارها، vol. 6، no. 3، pp. 221–234، 1395، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/210870/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی