video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

213

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گسترش نفوذ آلمان در ایران، 20-1313

نویسندگان

نعمتی نورالدین

صفحات

 صفحه شروع 191 | صفحه پایان 208

چکیده

 گسترش روابط ایران و آلمان, از آن جا ناشی شد که آلمان نازی برای بدل شدن به یک قدرت مهم در اروپا, نیاز به احیای اقتصادی داشت. در این میان, حضور آلمان در ایران دوران رضاشاه, در سال های 1313-20, هم فرصتی بود که از سوی متفقین به رسمیت شناخته شده بود و هم این که دولتمردان ایران از آن, به عنوان ابزاری برای تعدیل نفوذ شوروی و بریتانیا و نیز نوسازی صنعتی و توسعه اقتصادی کشور استقبال کردند. تا آغاز جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط قوای متفقین, روابط دو کشور تا مرز یک اتحاد نظامی و استراتژیک پیش رفت. مساله مهمی که مقاله حاضر به آن می پردازد این است که هدف آلمان از گسترش روابط با ایران چه بود و چنان هدفی چگونه را پیش می برد. در بررسی این مساله, فرض اساسی مقاله آن است که آلمان در روابط خود با ایران در این دوره, در پی گسترش نفوذ در ایران از طریق ابزارهای اقتصادی و فرهنگی بوده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی