Start: 2/2/2023 4:05:14 PMEnd: 2/2/2023 4:05:14 PM >> 648

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

78

دانلود:

17

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مسیر تجاری شرق به غرب، بر اساس قصه مهر و ماه

صفحات

 صفحه شروع 83 | صفحه پایان 93

چکیده

 پس از رونق نگارش کتاب های جغرافیایی در سده های نخستین اسلامی, شاهد یک دوره رکود شگفت انگیز در این زمینه, در عصر صفویان هستیم. هر چند این رکود, از یک قرن قبل از صفویه آغاز می شود و تا یک قرن بعد از آنان هم ادامه می یابد؛ اما این شگفتی از آن رو بیشتر می شود که در همان دوران, اکتشافات جغرافیایی اروپاییان در جریان بود و دانش جغرافیا, تحولات مهمی را از سر می گذراند. در فقدان منابعی که بتوان دانش جغرافیایی ایرانیان آن دوره را بر اساس آنها ارزیابی کرد, یک افسانه قدیمی موسوم به «مهر و ماه», که در اوایل عصر صفوی بازسازی شده, به گونه ای قابل توجه دربر دارنده درکی مشخص و منظم از جغرافیای عالم است. این افسانه, هر چند جنبه های عاشقانه, عارفانه, رمزی و عیاری دارد؛ اما از خلال آن, ترتیبی مشخص از جغرافیای شرق تا غرب دنیای قدیم را می توان مشاهده کرد؛ در حالی که هنوز خبری از کشف یک قاره جدید در آن دیده نمی شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی