مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) | سال:1390 | دوره:1 (جدید) | شماره:6 (پیاپی 193) | صفحه شروع:73 | صفحه پایان:92

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

219

دانلود:

134

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شخصیت ابن باکویه شیرازی

نویسنده

جانی پور محمدعلی

صفحات

 صفحه شروع 73 | صفحه پایان 92

چکیده

ابن باکویه شیرازی از صوفیان برجسته قرن چهارم و پنجم است. بیتی که سعدی (قرن هفتم) در آن اسمی از باباکوهی برده و عبارتی از عیسی بن جنید شیرازی (قرن هشتم) در تذکره هزار مزار که از شیخ علی باباکوهی نام برده و نیز سخن رضاقلی خان هدایت در تذکره ریاض العارفین (قرن 13) در انتساب دیوانی که شاعری با تخلص کوهی سروده, به ابن باکویه موجب شده او که به احتمال زیاد در نیشابور دفن شده با شخصی به اسم باباکوهی که مقبره اش در شمال شهر شیراز است و با شاعری که به دلایل محکم بعد از قرن نهم زندگی می کرده هر سه یک شخصیت پنداشته شوند. اما نشانه هایی با استفاده از آثار معتبر وجود دارد که ابن باکویه غیر از شخصی است که در شمال شیراز دفن شده و مشهور به باباکوهی است و دیوانی که بدو منسوب کرده اند به هیچ وجه متعلق به او نیست.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID