مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهش های زبانی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) | سال:1391 | دوره:3 | شماره:1 (پیاپی 4) | صفحه شروع:39 | صفحه پایان:51

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

172

دانلود:

100

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تمثیل پسرک کر و لال از زبان مانی بازسازی قطعه سغدی مانوی L 83 b

نویسنده

شکری فومشی محمد

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 51

چکیده

 در این مقاله, بخش کوچکی از تمثیل سغدی مانوی «پسرک کر و لال» که از زبان مانی برای یکی از روحانیون زرتشتی نقل شده, بازسازی شده است. متن این تمثیل که مشتمل بر چندین قطعه دست نویس به زبان و خط سغدی است, در مجموعه دست نویس های لنینگراد قرار دارد که سال ها پیش دانشمند روسی راگوزا آن را منتشر کرده بود و چندی بعد نیکلاس سیمز ویلیامز آن ها را پس از ویرایش مجدد, بازسازی کرد. در این مقاله, قطعه تاکنون منتشرنشده Ch/So12400 (از مجموعه دست نویسایای تورفانی کتابخانه ملی برلین), در مقام نسخه هم نوائی قطعه L 83 b (از مجموعه دست نویس موزه فرهنگستان علوم سن پترزبورگ - لنینگراد سابق), بخشی از متن تمثیل مزبور را تکمیل می کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID