مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تولیدات دامی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) | سال:1391 | دوره:14 | شماره:1 | صفحه شروع:1 | صفحه پایان:10

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

160

دانلود:

110

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی امکان استفاده از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در تغذیه مرغان تخم گذار

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 10

چکیده

 این آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا و بررسی امکان استفاده از آن در تغذیه مرغان تخم گذار انجام شد. در مرحله اول, انرژی قابل متابولیسم و ترکیبات شیمیایی جلبک اندازه گیری شد. در مرحله دوم, اثر سطوح مختلف جلبک در جیره مرغ های تخمگذار با استفاده از 100 قطعه مرغ سویه های لاینw-36  در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار (جیره های حاوی سطوح صفر, پنج, 10 ,15 و 20 درصد جلبک) و پنج تکرار, به مدت 12 هفته بررسی شد. درصد تخم گذاری, خوراک مصرفی, ضریب تبدیل, وزن تخم مرغ, توده تخم مرغ به طور هفتگی اندازه گیری شد. مقدار پروتئین خام, فیبر خام, چربی خام, کلسیم و فسفر در جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا به ترتیب 23.05, 7.2, 0.1 ,0.9 و 0.34 درصد و مقدار انرژی قابل متابولیسم ظاهری و ظاهری تصحیح شده برای ازت ترتیب 2185.04 و 2195.72 کیلوکالری در کیلوگرم بود. در تیمارهای حاوی بیش از پنج درصد جلبک میزان تخمگذاری کاهش و ضریب تبدیل افزایش یافت (P<0.05). توده تخم مرغ در تیمارهای حاوی بیش از 10 درصد جلبک کاهش یافت (P<0.05). نتایج نشان داد که می توان تا سطح پنج درصد از جلبک گراسیلاریوپسیز پرسیکا در جیره غذایی مرغان تخمگذار بدون اثر منفی بر عملکرد استفاده نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID