مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: تحقیقات مدل سازی اقتصادی | سال:1391 | دوره:3 | شماره:10 | صفحه شروع:77 | صفحه پایان:97

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

253

دانلود:

148

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارائه الگویی جهت محاسبه هزینه اجتماعی نهایی کوتاه مدت تولید برق در نیروگاه های حرارتی (مطالعه موردی نیروگاه های شهید محمد منتظری و اسلام آباد اصفهان)

صفحات

 صفحه شروع 77 | صفحه پایان 97

چکیده

 انتشار آلاینده ها در نیروگاه های با سوخت فسیلی, هزینه های محیط زیستی بالایی را به افراد جامعه تحمیل می کند. این هزینه ها, به صورت سنتی در محاسبه هزینه تولید وارد نمی شوند. هدف این تحقیق, محاسبه هزینه خصوصی و هزینه اجتماعی نهایی تولید برق در منطقه اصفهان برای یک روز مشخص از دیماه سال 1388 است. به این منظور, از یک مدل برنامه ریزی غیرخطی با محدودیت های خطی استفاده شده است. تابع هدف که همان هزینه های اجتماعی است, برابر با مجموع هزینه های متغیر و هزینه های خارجی نیروگاه های منطقه در نظر گرفته شده است. این تابع, با توجه به دو قید محدودیت عرضه نیروگاه ها و مقدار تقاضای منطقه در هر یک از ساعت های شبانه روز, بهینه شده است. نتایج حاصل از حداقل کردن تابع هدف, نشان دهنده تفاوت قابل توجهی بین هزینه اجتماعی نهایی و هزینه خصوصی نهایی است. این تفاوت که به عنوان هزینه خارجی نهایی شناخته می شود, در ساعات پرباری, افزایش آشکاری نسبت به ساعات کم باری مصرف برق داشته است. بنابراین, با لحاظ هزینه های اجتماعی, فناوری های تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر در مقایسه با نیروگاههای با سوخت فسیلی مانند مازوت, رقابت پذیر خواهند شد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID