مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات روانشناسی بالینی | سال:1394 | دوره:5 | شماره:18 | صفحه شروع:99 | صفحه پایان:125

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

792

دانلود:

661

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی و تحلیل پژوهش های حوزه طرحواره درمانی

نویسنده

اعلمی نیا منصوره

صفحات

 صفحه شروع 99 | صفحه پایان 125

چکیده

 مقاله حاضر به بررسی و تحلیل پژوهش ی حوزه طرحواره درمانی به روش تحلیلی و مروری پرداخته است. بدین منظور از میان پایان نامه ی انجام شده در دانشگاه علامه طباطبایی که طرحواره درمانی را به عنوان متغیر مستقل در مداخلات درمانی خود به کار برده اند, 5 پایان نامه (4 پایان نامه دکترای و 1 پایان نامه کارشناسی ارشد) انتخاب گردیده و مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. در این راستا علاوه بر تحلیل و آسیب شناسی این پژوهش, مسائل اساسی که اغلب در پژوهشی حوزه طرحواره درمانی مغفول واقع شده و سوالات مهمی که بی پاسخ مانده و نیاز به بررسی ای دقیق دارند نیز مطرح شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID