مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

704

دانلود:

215

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

زیست چینه نگاری و اجزا اسکلتی کربناته سازندهای آسماری و رازک در جنوب شرقی یاسوج (برش تنگ سرخ)

صفحات

 صفحه شروع 78 | صفحه پایان 94

چکیده

 تجزیه و تحلیل روزن داران کف زی سازندهای آسماری و رازک, منجر به تشخیص 18 جنس و 24 گونه شد که بر اساس آن 2 بیوزون Nummulites vascus-Nummulites fichteli) و(Archaias asmaricus-Archaias kirkukensis-Miogypsinoides complanatus  برای سازند آسماری و 1 بیوزن (Borelis melo curdica-Borelis melo melo) برای سازند رازک شناسایی گردید. بر طبق این بیوزون ها سن سازند آسماری روپلین تا چاتین و سن سازند رازک بوردیگالین می باشد.اجتماع دانه های کربناته سازندهای آسماری و رازک در برش مورد مطالعه با توجه به حضور فراوان فرامینیفرهای کف زی بزرگ به همراه دوکفه ای, بریوزوئر, اکینودرم, مرجان به صورت لخته ای, گاستروپد و به مقدار کم تری جلبک قرمز و جلبک سبز در رخساره های فورامول و فورآلگال-فورامول قابل طبقه بندی می باشند. حضور خرده های جلبک سبز, مرجان, بریوزوئر و دوکفه ای نشان دهنده گذر از اجتماع هتروزوئن به سمت فتوزوئن می باشد که به اجتماع هتروزوئن مثبت موسوم است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  ابطحی، سیده زهرا، و صیرفیان، علی. (1390). زیست چینه نگاری و اجزا اسکلتی کربناته سازندهای آسماری و رازک در جنوب شرقی یاسوج (برش تنگ سرخ). پژوهش های دانش زمین، 2(7)، 78-94. SID. https://sid.ir/paper/207368/fa

  Vancouver: کپی

  ابطحی سیده زهرا، صیرفیان علی. زیست چینه نگاری و اجزا اسکلتی کربناته سازندهای آسماری و رازک در جنوب شرقی یاسوج (برش تنگ سرخ). پژوهش های دانش زمین[Internet]. 1390؛2(7):78-94. Available from: https://sid.ir/paper/207368/fa

  IEEE: کپی

  سیده زهرا ابطحی، و علی صیرفیان، “زیست چینه نگاری و اجزا اسکلتی کربناته سازندهای آسماری و رازک در جنوب شرقی یاسوج (برش تنگ سرخ)،” پژوهش های دانش زمین، vol. 2، no. 7، pp. 78–94، 1390، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/207368/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی