مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,981

دانلود:

544

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه کیفی تجارب و درک زنان نخست زا از پدیده زایمان در مراجعه کنندگان به بیمارستان های آموزشی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

صفحات

 صفحه شروع 226 | صفحه پایان 236

چکیده

 زمینه و هدف: زنان در طول فرایند زایمان تجارب مهمی به دست می آورند که در طول زندگی همواره با آن ها باقی می ماند. کیفیت این تجارب, سلامت مادر و فرزندش و ارتباط عاطفی آن ها و عملکرد جنسی او را در آینده تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه کیفی با هدف تبیین تجارب مرتبط با زایمان نخست زایان طراحی گردید.روش تحقیق: مطالعه کیفی حاضر در زنان نخست زای مراجعه کننده به بیمارستان های آموزشی, درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد. روش انتخاب نمونه ها مبتنی بر هدف بود. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته با 17 زن نخست زا با زایمان طبیعی و بدون عارضه به دست آمد. اطلاعات جمعیت شناسی با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و مصاحبه ها در طی 24-48 ساعت اول پس از زایمان انجام شد. داده ها به روش آنالیز محتوا تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده ها, چهار درون مایه در ارتباط با اولین تجربه زایمانی از مفاهیم استخراج گردید. اولین درون مایه, تفاوت تجربه و انتظار و بدین معنی بود که برخی از مشارکت کنندگان به طور کلی, زایمان خود را بهتر از حد انتظار و بیشتر موارد زایمان خود را بدتر از حد انتظار تجربه کردند. دومین درون مایه, راهبرد ها در مواجهه با درد و بدین معنی بود که مشارکت کنندگان این مطالعه با رویکرد معنوی و مذهبی و یا با رویکرد جسمانی سعی کردند با درد زایمان رو به رو شوند. دو درون مایه دیگر نیاز به حمایت و بینشی نو به زایمان طبیعی بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته های این تحقیق, زنانی که برای اولین بار زایمان را تجربه می کنند, ممکن است انتظارات واقع گرایانه ای نسبت به زایمان طبیعی نداشته باشند و با رویارویی با واقعیت زایمان, مهار فردی خود را از دست بدهند و تقاضای سزارین کنند؛ بنابراین لازم است به نقش کلاس های آمادگی برای زایمان توجه بیشتری معطوف گردد؛ همچنین حمایت بیشتر از زنان در حال زایمان علاوه بر تمرکز بر سلامت جسمی مادر و جنین توصیه می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  وزیری، فریده، خادمیان، زهرا، و مرشدبهبهانی، بهار. (1391). مطالعه کیفی تجارب و درک زنان نخست زا از پدیده زایمان در مراجعه کنندگان به بیمارستان های آموزشی, درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مراقبت های نوین، 9(3 (پیاپی 35))، 226-236. SID. https://sid.ir/paper/206036/fa

  Vancouver: کپی

  وزیری فریده، خادمیان زهرا، مرشدبهبهانی بهار. مطالعه کیفی تجارب و درک زنان نخست زا از پدیده زایمان در مراجعه کنندگان به بیمارستان های آموزشی, درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مراقبت های نوین[Internet]. 1391؛9(3 (پیاپی 35)):226-236. Available from: https://sid.ir/paper/206036/fa

  IEEE: کپی

  فریده وزیری، زهرا خادمیان، و بهار مرشدبهبهانی، “مطالعه کیفی تجارب و درک زنان نخست زا از پدیده زایمان در مراجعه کنندگان به بیمارستان های آموزشی, درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز،” مراقبت های نوین، vol. 9، no. 3 (پیاپی 35)، pp. 226–236، 1391، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/206036/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی