مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مراقبت های نوین | سال:1390 | دوره:8 | شماره:1 (پیاپی 29) | صفحه شروع:7 | صفحه پایان:12

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,475

دانلود:

99

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تاثیر شستشوی واژینال با محلول بتادین قبل از سزارین بر بروز آندومتریت

صفحات

 صفحه شروع 7 | صفحه پایان 12

چکیده

 زمینه و هدف: آندومتریت پس از سزارین و عفونت زخم عوارض قابل ملاحظه ای را با وجود به کار گرفتن راهبردهای متفاوت به جای می گذارد. زایمان به روش سزارین, شایع ترین عمل جراحی باز شکم است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات پیشگیرانه شستشوی واژن با بتادین بر روی آندومتریت و عفونت زخم پس از سزارین انجام شد.روش تحقیق: این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی شاهددار تصادفی شده انجام شد, 526 زن باردار که کاندید سزارین بودند, به صورت تصادفی انتخاب و مورد تحقیق قرار گرفتند. افراد با حاملگی کمتر از 37 هفته, جفت پرویا, وجود کوریوامنیوتیت, آنمی شدید (هماتوکریت کمتر از 30%), دیابت, چاقی کشنده (وزن بیشتر از 114 کیلوگرم), دفع مکونیوم, حاملگی دوقلو و بیشتر, القای زایمان طولانی مدت (بیشتر از 10 ساعت), توقف نزول در جایگاه های پایین (صفر و بیشتر), کیسه آب پاره طولانی (بیشتر از 18 ساعت) از مطالعه حذف شدند. برای نیمی از بیماران (263 نفر) شستشوی شکم به تنهایی و برای گروه دیگر (مورد) شستشوی شکم به همراه شستشوی واژن با بتادین قبل از عمل انجام شد. تمام بیماران در زمان کلامپ بندناف آنتی بیوتیک پروفیلاکتیک دریافت نمودند. بیماران از نظر وجود آندومتریت (تب 38.4 درجه سانتیگراد یا بالاتر بعد از 24 ساعت اول پس از عمل همراه با تندرنس رحم در غیاب عفونت سایر نقاط) و عفونت زخم پس از عمل بررسی شدند.یافته ها: میزان بروز آندومتریت در گروه مورد %3.4 و در گروه شاهد %4.6 بود (P=0.50). میزان عفونت زخم در گروه مورد %1.5 و در گروه شاهد %1.9 بود که ار نظر آماری تفاوت معنی داری مشاهده نشد.نتیجه گیری: شستشوی واژینال با بتادین قبل از سزارین تاثیری در کاهش میزان آندومتریت پس از عمل ندارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID