مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

441

دانلود:

62

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان قزوین- با رویکرد MADM

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 9

چکیده

 مشکلات ناشی از اقتصاد تک محصولی و تکیه بر درآمدهای نفتی سبب ایجاد اقتصادی متاثر از عوامل خارجی بالاخص درآمدهای ناپایدار نفتی شده است. با این ویژگی اقتصاد ایران, می توان به اهمیت و نقش صادرات غیرنفتی در کشور پی برد. امروزه صنایع کوچک و متوسط از جنبه های مختلف اجتماعی, تولید صنعتی و ارائه خدمات در اکثر کشورهای جهان, نقش آفرینی می کنند. این صنایع با صادرات قابل توجه خود نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. به علاوه شدت یافتن رقابت جهانی, افزایش بی اطمینانی و تقاضای فزاینده برای محصولات متنوع, باعث شده است که استقبال از این صنایع بیشتر شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که حرکت به سمت صنایع کوچک و متوسط نه تنها امری بهینه و سودآور می باشد, بلکه در شرایط فعلی کشور, امری لازم و ضروری است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع غذایی استان قزوین انجام گرفته است. این پژوهش با بهره گیری از مطالعات پیشین و پرسشنامه بین مدیران و کارشناسان صنعت غذایی, ضمن شناسایی عوامل موثر بر صادرات, به رتبه بندی آن ها با تکنیک دی متل و اسمارت پرداخته است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه صادرات در بنگاه های کوچک و متوسط صنایع غذایی و بررسی میزان تاثیرات این عوامل است. نتیجه این پژوهش می تواند به مدیران در حوزه صادرات صنایع غذایی کمک کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی