مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مجله ریاضی شیمی ایران | سال:1397 | دوره:9 | شماره:1 | صفحه شروع:37 | صفحه پایان:46

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

125

دانلود:

40

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گراف های همسایه مشترک 2

صفحات

 صفحه شروع 37 | صفحه پایان 46

چکیده

 فرض کنید G یک گراف ساده با مجموعه ی رئوس V(G) است. گراف همسایه مشترک از G که با con(G) نشان داده می شود, یک گراف با مجموعه ی رئوس V(G) است که در آن, دو رأس مجاورند اگر و فقط اگر حداقل یک همسایه مشترک در G داشته باشند. در این مقاله, ما گراف همسایه مشترک تعدادی گراف های مرکب را محاسبه می کنیم. با استفاده از این نتایج, همسایه مشترک چندین گراف خاص مشخص می شوند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID