مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,452

دانلود:

309

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

اثر زمان برداشت بر میزان هسپریدین در انواع مرکبات در شمال ایران

صفحات

 صفحه شروع 306 | صفحه پایان 315

چکیده

 به منظور تعیین نوع مرکبات و زمان مناسب برداشت جهت استحصال هسپریدین که یک فلاونوئید مورد استفاده در صنایع داروسازی می باشد, آزمایشی در سال های 1376و1377 در سه تکرار روی پرتقال محلی, پرتقال تامسون ناول, نارنگی کلمانتین و نارنگی انشو در ایستگاه مرکزی مؤسسه تحقیقات مرکبات کشور در رامسر اجرا گردید. این آزمایش براساس تجزیه واریانس دوطرفه نمونه برداری و تجزیه گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار عصاره کل و مقدار هسپریدین در همه ارقام حدود 50 الی 60 روز پس از مرحله تمام گل به حداکثر رسیده و بالاترین عملکرد هسپریدین را دو رقم پرتقال محلی و نارنگی کلمانتین دارا بودند. با توجه به این که رقم پرتقال محلی در شمال کشور از سطح زیر کشت زیادی برخوردار است می تواند برای تولید هسپریدین مورد استفاده قرار گیرد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فقیه نصیری، مازیار، امیدبیگی، رضا، ابراهیمی، یونس، و بشیری صدر، زین العابدین. (1381). اثر زمان برداشت بر میزان هسپریدین در انواع مرکبات در شمال ایران. نهال و بذر، 18(3)، 306-315. SID. https://sid.ir/paper/20550/fa

  Vancouver: کپی

  فقیه نصیری مازیار، امیدبیگی رضا، ابراهیمی یونس، بشیری صدر زین العابدین. اثر زمان برداشت بر میزان هسپریدین در انواع مرکبات در شمال ایران. نهال و بذر[Internet]. 1381؛18(3):306-315. Available from: https://sid.ir/paper/20550/fa

  IEEE: کپی

  مازیار فقیه نصیری، رضا امیدبیگی، یونس ابراهیمی، و زین العابدین بشیری صدر، “اثر زمان برداشت بر میزان هسپریدین در انواع مرکبات در شمال ایران،” نهال و بذر، vol. 18، no. 3، pp. 306–315، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/20550/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی