مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

5,412

دانلود:

914

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

واکاوی نگاره و انگاره انسان - گاو بالدار در تخت جمشید و کاخ خرساباد

نویسندگان

فرزان فر فریبا

صفحات

 صفحه شروع 31 | صفحه پایان 42

چکیده

 نقش مایه انسان - گاو بالدار, نقشی تامل برانگیز است که نمونه های فراوانی از آن در آسیای غربی وجوددارد. در ارتباط با این نقش مایه در تخت جمشید, عموما تنها به این نکته پرداخته شده است که بر اساس تشابه ظاهری, شاید متاثر از نمونه خرسابادی باشد. اما در پژوهش حاضر تلاش برآن است تا به تطبیق ظاهر نقش مایه بسنده نشود و کارکرد و ماهیت نقش مایه در دو مکان یادشده نیز, مورد مقایسه قرارگیرد.بنابر آنچه در بالا بیان شد, اکنون پرسش این است که مضمون اولیه و پایه نقش مایه که عموما ماهیت خود را حفظ می کند, چه بوده است و وام گیری نقش مایه در تمدن های آشور و هخامنشی با چه تغییراتی در مضامین ثانویه همراه بوده است. در این راستا هدف اصلی این پژوهش هم, شناخت ماهیت و کارکرد انسان - گاو بالدار در تمدن های آشور و هخامنشی است. بدین منظور, تطبیق نقش یادشده در کاخ خرساباد و تخت جمشید انتخاب شده است. برای همین, روشی سه مرحله ای به طور مجزا برای بررسی دو بنا اعمال شده است. این مراحل یا لایه ها باعنوان های داده های تصویری, داده های فرهنگی و تاریخی و واکاوی نگاره و انگاره, مشخص شده اند. پس از واکاوی نگاره و انگاره در دو مکان, میان آنها بر اساس تشابهات و تمایزات تطبیق صورت می گیرد.پس از بررسی های انجام شده چنین به دست آمد که انسان - گاوهای بالدار حافظ نمادهای حیات هستند. آنها در خرساباد حافظ جان شاه, برترین نماد حامی حیات و در تخت جمشید, حافظ برکت اند.همچنین, انسان - گاوهای بالدار درگاه ها, منزلتی والاتر از جایگاه شاهنشاهی دارند. ضمن اینکه در محدوده معابد, نیازی به حفاظت توسط این موجود نیست. انسان - گاو بالدارهای آشوری با سه جفت شاخ از نمونه دو جفت شاخی, قدرتمندترهستند که موجودات نیمه الهی و کاهن اعظم در خرساباد آنها را همراهی می کنند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  فرزان فر، فریبا. (1392). واکاوی نگاره و انگاره انسان - گاو بالدار در تخت جمشید و کاخ خرساباد. مطالعات تطبیقی هنر، 3(6)، 31-42. SID. https://sid.ir/paper/205352/fa

  Vancouver: کپی

  فرزان فر فریبا. واکاوی نگاره و انگاره انسان - گاو بالدار در تخت جمشید و کاخ خرساباد. مطالعات تطبیقی هنر[Internet]. 1392؛3(6):31-42. Available from: https://sid.ir/paper/205352/fa

  IEEE: کپی

  فریبا فرزان فر، “واکاوی نگاره و انگاره انسان - گاو بالدار در تخت جمشید و کاخ خرساباد،” مطالعات تطبیقی هنر، vol. 3، no. 6، pp. 31–42، 1392، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/205352/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.