مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات تطبیقی هنر
سال:1397 | دوره:8 | شماره:15
صفحه شروع:1 | صفحه پایان:12

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

506

دانلود:

198

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مقایسه تعادل بصری در گرافیک خط نستعلیق؛ شیوه صفوی و معاصر با تکیه بر آثار میرعماد و غلامحسین امیرخانی

صفحات

 صفحه شروع 1 | صفحه پایان 12

چکیده

خط نستعلیق نشانه ای بارز از طبع و سلیقه زیبایی شناختی ایرانیان و بی شک زیباترین و ظریف ترین خط در میان خطوط اسلامی است, تا جایی که آن را «عروس خطوط اسلامی» نامیده اند. در نگارش خط نستعلیق, برای تقویت بیان و ایجاد حس زیبایی و آرامش در بیننده, به نحوه چیدمان کلمات توجه می شود. در این راستا تعادل, یکی از ارکان گرافیک خط در نستعلیق است. این کیفیت بصری در خط نستعلیق اهمیت زیادی دارد. چنانکه وجود تعادل و یا عدم وجود آن در یک اثر, بر ارائه نهایی آن بسیار تأثیرگذار است. در این مقاله, تعادل از جنبه های مختلف در آثار دو خوشنویس مشهور شیوه صفوی (میرعماد) و معاصر (امیرخانی) در شکل ظاهری حروف, چینش کلمات و ترکیب آنها در قالب های مختلف خوشنویسی بررسی شده است. این کیفیت بصری در بین دو دوره, با استفاده از منابع کتابخانه ای و مشاهده آثار موجود تطبیق و تحلیل شده است. پرسش هایی نظیر چگونگی ایجاد تعادل در خط نستعلیق, انواع تعادل در این خط و به کارگیری این کیفیت در دو شیوه صفوی و معاصر مورد تأمل و تدقیق قرار گرفته است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که تعادل, علاوه بر زیبایی و استحکام در ترکیب بندی بصری, از دو جنبه در خط نستعلیق قابل بررسی است: 1) بر اساس معیار سنجش خط عمود بر پایه خط افقی 2) بر مبنای تبادل انرژی های حروف و کلمات از جنس دورانی, عمودی, افقی, مایل و متمرکز. همچنین به طورکلی تعادل در آثار خوشنویسی میرعماد نسبت به آثار امیرخانی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده, میرعماد بر وجود آن در هر ترکیب, تأکید بیشتری ورزیده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی